Islamisk amning och dess andliga effekter

Det finns ett stort samband mellan barnets uppfostran och hur amningen har gått till. Islam rekommenderar starkt att erbjuda spädbarnet modersmjölk som kommer visa sina fördelar livet ut. Nedan nämns några andliga effekter av vikten för en islamisk amning:

  • Moderns mat ska ha anskaffats på en ren och tillåten (halal) väg:

Det modern äter förs direkt till det ammande barnet därför som föräldrar ska mamman vara väldigt försiktigt med vad hon stoppar i sig och var maten kommer ifrån. Maten som är eller har skaffats på ett otillåten (haram) sätt har negativa effekter på barnets uppfostran vilket visar sig senare i livet. Ett bra exempel på detta är Ashura, den hjärtskärande händelsen i Karbala. Imam Hossein(A) varnade om just att fiendens magar var fyllda med haram mat och detta var en av anledningarna att Ibn Ziad armén inte ville acceptera sanningen (haqq). Detta är en lärdom för oss som har till budskap att om vi vill uppfostra barn som följer haqq är första steget att skaffa mat på halal sätt.

  • Tvagning inför amning

Tvagning belyser en, leder till att hjärtat mjuknar och tar bort synders effekter samtidigt som den ger ett andligt tillstånd hos den tvagade personen. Mamman som tvagar sig innan hon ammar sitt barn för vidare dessa egenskaper till sitt barn. Det är även rekommenderad att tvaga sig innan man börjar äta mat därför är det ett bra steg att mamman tar tag i det för att lära barnet på samma sätt senare.

  • Rikta sig mot Kabaa

Ibland har små handlingar stora märkbara effekter. Att modern riktar sig mot Kabaa (qibla) och ammar sitt barn (med kännedom och maarifa) är en liten och omärkbar handling som leder till goda effekter för barnet.

  • Börja amningen med Guds namn

En av de obligatoriska handlingar vid förtäring är tilltalandet av ordet Bismillah som medför välsignelser och god hälsa för en. Därför rekommenderas modern att börja amma sitt barn med det heliga ordet.

  • Undvika amning i otillåtet(haram) tillstånd eller plats

Vissa mödrar påbörjar amningen medan de är i ett tillstånd av haram handling såsom lögn, baktal osv. Moders synder under amning har stora negativa effekter på barnets andliga tillstånd och själ senare i livet. Den ammande kvinnan ska även undvika delta på bjudningar/fester där hon kan hamna i haram handling.

  • Amma med kärlek

Varje gång barnet vill amma ska modern erbjuda det med kärlek och villighet. Modern ska inte känna sig tvungen eller vara trött på att amma sitt barn utan detta ska ske helhjärtat och med kärlek.

  • Koranrecitation under amning

Recitation av koranen har goda effekter såsom förstärkning av iman, acceptans av önskningar, ökning av välsignelser, förlåtelse av synder, mjuknar och belyser hjärtat etc. Genom att en implementera koranrecitation från gravitetens början och fortsätta under amningsperioden kan modern erbjuda alla dessa välsignelser till sitt barn men även bekanta barnet med Guds ord.

  • Amning med Ahl Al-Baints (profetens ättlingar) minne

Om föräldrarna önskar sig ett barn som går efter haqq (rätt) och ska bli en älskare av Ahl Al-Bait så ska modern tänka på det redan under amningsperioden. Om modern har ständigt Gud och Ahl Al-Bait i tankarna medan hon ammar sitt barn och visar sin kärlek till dem så kommer detta ha stora påverkan på det ammande barnet i framtida tro. Därför rekommenderas moder att skicka hälsningar, salawat till profeten under amningen.

En annan viktig punkt är att ha Imam Mahdi(AJ) som är nutidens imam i tankarna och recitera duaa Faraj, en speciell bön till imamen, under amningen.

  • Prisa Gud mot slutet av amning

Det är rekommenderad att prisa och tacka Gud efter avslutat mat genom att säga Alhamdullilah. Därför är det bra om moder tackar Gud efter avslutad amning för att Gud har förberett den bästa av födan hos mamman för barnet. Genom den här handlingen visar mamman sin tacksamhet och respekt till Gud för att senare införa detta i sitt barns beteende.