Instruktioner för den intima relationen inför befruktning

Nedan följer instruktioner för natten då paret planerar en intim relation i syfte att få till en graviditet. Dessa instruktioner har stor och positiv påverkan på fostret som skall bildas. Det rekommenderas därför att paret ska göra sitt bästa med att fullfölja dessa instruktioner i den mån de kan.

1. Den sexuella relationen ska ske på de rekommenderade dagarna, vilka kan hittas i artikeln ”Rekommenderade dagar för samlag”

2. Det rekommenderas starkt att den intima relationen ska ske efter kvällsbönen (’Isha bön), dvs. efter klockan tio på kvällen. Rekommendationen ska göras i den mån det är möjligt och syftar främst på att relationen ska äga rum under nattens mörker.

3. I början av den bestämda kvällen ska paret avlägsna generande hårväxt från sin kropp, duscha väl och avsluta med att utföra det rituella badet (ghusl).

4. De ska utföra Skymningsbönen (Maghrib bön) och ’Isha bönen i tid och helst tillsammans.

5. Det rekommenderas starkt att paret skänker mat till sina grannar med avsikt om att belöningen ska skänkas till de döda. De kommer på så sätt och med Guds vilja få ta del av de dödas åkallelser.

6. Det är av stor vikt att man inte äter tung mat till middag och undviker inlagda grönsaker i vinäger och pickles (torshi). Det ska med andra ord vara en enkel rätt som paret inte blir fullt mätta på. Observera att när magen är fylld med mat så dör den andliga känslan hos en. Man blir lat och orkeslös. En viss mängd av hunger leder till att människans glöd för de andliga handlingarna förstärks. Dock är det inte bra att vara mycket hungrig. Det i sig kan vara skadligt och bör därför undvikas.

7. Paret ska borsta tänderna efter maten.

8. Hemmets miljö ska vara ren och väldoftande.

9. Det rekommenderas starkt att från början av kvällen, till dess att den intima relationen ska ske, ha Koranrecitation i det rum som paret ska ha sin intima relation i eftersom det ger upphov till att änglarna och Guds välsignelser sänds ner till den platsen. I sin tur blir platsen mer upplyst och andlig. Det rekommenderas även att man har en bjudning för recitation av åkallelse eller en annan sort gudomlig samling i Guds väg, några nätter tidigare. Tårar som fälls under den samlingen kommer också ha sin påverkan på platsen och skänka paret välsignelser.

10. Efter att man har ätit middag ska var och en av paret ägna resten av tiden, fram till den intima relationen, åt att dyrka Gud, recitera Koran, läsa åkallelser, be rekommenderade böner samt omnämna Gud eller läsa religiösa böcker. Det rekommenderas inte alls att paret ägnar sig åt andra handlingar än liknande.

11. Man ska försöka ha den intima relationen på en ny plats där man tidigare inte utfört en sådan akt.

12. Både make och maka ska ha på sig rena och väldoftande kläder.

13. Den intima relationen ska ske på en isolerad plats så man inte är under insyn. Platsen ska vara ren och någorlunda mörk.

14. Innan paret ligger ner, ska de ta ett äpple och dela det i två delar. Ena halvan ska ätas av mannen medan den andra halvan ska ätas av kvinnan. Om man inte har tillgång till ett äpple så kan man göra detsamma med en dadel eller ett granatäpple. Innan paret äter frukten ska mannen be Gud om att välsigna dem med ett barn medan kvinnan säger amen. Dessutom ska paret, baserat på deras möjligheter, avlägga ett gudomligt löfte till Gud som ska utföras när Han skänker dem ett barn.

15. Mannen och kvinnan ska vara tvagade. De ska sova på en och samma kudde. De ska varken ha huvudet eller fötterna riktade mot Qibla. Paret ska ligga ner och ha ett rent och lätt täcke över sig.

16. Det är av stor vikt att poängtera att de ska försöka ha den intima relationen tre dagar efter att kvinnans menstruationsperiod har passerat. Detta eftersom kvinnan då har som mest lust för en sexuell relation samtidigt som hennes kropp (hennes ägg), har det optimala tillståndet för befruktning. Hennes livmoder mår som bäst och är renast. Paret ska observera att den natten inte ska vara början, mitten eller slutet av månaden enligt hijras månkalendern.

17. Innan den intima relationen äger rum ska de båda omnämna Gud samt recitera följande åkallelse:

بسم الله الرحمن الرحیم * بسم الله و بالله اللهم جَنِّبنی الشّیطان ما رَزَقتَنی

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige; I Guds namn och för Gud, O Allah, avlägsna satan från vad du skänker mig.

18. Mannen ska börja den intima relationen med förspel. Han ska pussa och smeka sin fru. Detta ger upphov till att bådas sexuella lust stimuleras och viljan till den intima relationen ökar.

19. Paret ska inte tala med varandra från och med då förspelet börjar till slutet av den sexuella relationen. De ska inte tänka på synder. De ska inte heller titta på varandras könsorganer. Under hela den tiden ska de inte vara stressade eller ha ångest, utan ständigt omnämna Gud. De ska veta att ju lugnare de är under den sexuella relationen desto mer liknar barnet dem.

20. Efter förspelet och medan täcket är över dem, ska mannen påbörja penetrering utan att paret talar med varandra eller tittar på varandras könsorgan. Detta ska ske i lugn och ro.

21. Efter den intima relationen ska paret snabbt utföra det rituella badet (ghusl) och be därefter två böneenheter som avslutas med sojod (sätta pannan ned på marken inför Gud och tillbe) för att tacka Gud för välsignelsen Han skänkt dem.