En gravid kvinnas ansvar

Vad är vackrare än att två av Guds tjänare bestämmer sig för att få ett barn ihop. Att man tillsammans blir redo att uppfostra ett barn i Guds väg. Nyheten om en graviditet är en glädje som sprider sig mellan paret och till deras omgivning. Nyheten förblir en källa av glädje under hela graviditeten, speciellt när fostrets utveckling blir synlig.

Det förekommer perioder under graviditeten där modern kan råka ut för depression. Det har väldigt stor påverkan på det ännu icke-födda barnet. Fosterperioden är väldigt avgörande för barnets neurologiska utveckling och är därmed väldigt känslig. Kliniska studier har visat att depression ökar risken för barnet att få neurologiska sjukdomar, psykiska sjukdomar och att barnet har svårt att anpassa den emotionella förmågan utefter situationen. Det är uppenbart att mammans välmående, som ofta tas lätt på, har en otrolig påverkan på barnet och dess framtida utveckling.

Mamman måste tänka på att barnet, även det ännu icke-födda, är ett ansvar som mamman bär på. Det är ett ansvar att säkra barnets hälsa för att sedan kunna tillhandahålla god uppfostran och ge upphov till en sann troende tjänare.

Utöver mammans psykiska välmående påverkas fostret även av mammans tankar och handlingar. Dessa påverkar det ännu icke-födda barnets karaktär och tro. Barnet är likt ett av mammans organ och får allt som är nödvändigt för utveckling av mamman. Profeten(S) sade att barnets framgång och motgång bestäms redan i mammans mage. I en annan återberättelse säger Imam Ali(A) att barnets karaktär, natur och religiositet skapas från mamman. Det innebär att mammans uppfostrande ansvar börjar redan under graviditeten. Grunden för barnet skapas redan utav den miljön som mamman skapar för fostret. Det är alltså viktigt att den gravida kvinnan tänker på hennes agerande, yttranden och tankar samt ser till att de sker i enlighet med Guds väg.

Pappan har en avgörande roll när det kommer till att upprätthålla hans gravida frus goda anda och utveckling, genom att stötta och hjälpa henne. Pappan bör ha kunskaper och förståelse för hur hans fru kommer att utvecklas fysiskt och psykiskt under graviditeten. På så vis är han förberedd för att skapa en varm och kärleksfull miljö för sin fru som är essentiell för barnets utveckling.

I det ögonblick kvinnan blir medveten om att hon är havande börjar resan som förälder. I stunder där hon mår dåligt eller kommer på sig själv med mindre bra moral, bör hon tänka på det ansvar hon nu bär på och det ultimata målet.