Category Archives: Skilsmässa

Skilsmässa utifrån hadither (återberättelser) 

Profeten(S) har i återberättelser sagt att det inte finns något tillåtet som Gud älskar mer än äktenskap och inget tillåtet som Han avskyr mer än skilsmässa (Mustadrak al-Wasa’il, vol. 15, p. 280) Gud tillåter skilsmässa som en sista utväg efter att paret gjort allt för att undvika skilsmässa och det tillåts endast under särskilda omständigheter. […]

Skilsmässa ur Koranens synvinkel

Islam tillåter skilsmässa under mycket särskilda omständigheter och skilsmässa ska undvikas i den mån det går, men det är tillåtet enligt sharia. Varje skilsmässa är unik och situationsbaserad men Koranen lyfter upp generella regler. ”Ni gör ingenting klandervärt om ni skiljer er från en kvinna, om ni ännu inte har rört henne och inte heller […]