Skilsmässa utifrån hadither (återberättelser) 

Profeten(S) har i återberättelser sagt att det inte finns något tillåtet som Gud älskar mer än äktenskap och inget tillåtet som Han avskyr mer än skilsmässa (Mustadrak al-Wasa’il, vol. 15, p. 280)

Gud tillåter skilsmässa som en sista utväg efter att paret gjort allt för att undvika skilsmässa och det tillåts endast under särskilda omständigheter. Den heliga Koranen innehåller tydliga instruktioner om hur Gud vill att vi människor ser på skilsmässa och hur det ska hanteras beroende på situation och tillvaro. Till det förekommer även en mängd hadither(återberättelser) som pekar på detsamma. Nedan följer ett antal exempel.

Imam Sadiq(A) har sagt:

Sannerligen älskar Gud ett hem där ett bröllop hålls och han avskyr ett hem där en skilsmässa sker och det finns inget mer avskyvärt än en skilsmässa. (Wasa’il ush-Shi‘ah, vol. 22, p. 7.)

Imamen(A) säger följande i en annan återberättelse:

Bland det som Allah(SWT) har gjort tillåtet finns det inget som han avskyr mer än skilsmässa och Allah(SWT) avskyr en man som skiljer sig och gifter sig med många kvinnor. ( Wasa’il ush-Shi‘ah, vol. 22, p. 8).

Imamen(A) fortsätter:

När Profeten(S) hörde att Abu Ayyub (Ayubs far) tänkte skilja sig ifrån sin fru uttalade han följande ord: Skilsmässan från Umm Ayyub (Ayubs mor) är en synd. ( Wasa’il ush-Shi‘ah, vol. 22, p. 8).

Imam Baqir(A) har berättat att Profeten(S) har sagt:

Gabriel(A) lovordade hustrur i så pass hög utsträckning att jag antog att skilsmässa inte är en tillåten handling såvida inte hustrun tydligt begår en handling av otrohet. (Makarim al-Akhlaq, vol. 1, p. 248)

Imam Sadiq(A) har uppmanat: Gift er och skilj er inte då skilsmässa sannerligen skakar Guds tron (Makarim al-Akhlaq, vol. 1, p. 225)