Category Archives: Inför äktenskapet

Tillit till Gud inför äktenskap

Vad gör du inför det stundande valet vid giftermål? Försöker du läsa böcker, söka på Internet, leta på bloggar, fråga närstående och vänner osv. för att få en uppfattning om personen och ta reda på allmänna kunskaper om äktenskap och hur det är att vara gift? Eller söker du kanske upp en psykolog, kurator eller […]

Hur ska man lära känna sin framtida partner?

En viktig fråga som ofta tas upp angående äktenskap är frågan om första steget, det vill säga hur ska man hitta och börja lära känna en person i äktenskapssyfte för att det ska ske på rätt sätt och leda till rätt syfte. I de flesta fallen finns det två sätt att lära känna sin framtida […]

Orsaker till ett misslyckat äktenskap

Imam Ali(A) sade till Komail: ”Påbörja inte något förrän du har fått kännedom om det.” För att få kännedom om saker och ting kommer hjärnans roll in i bilden och genom att fundera på det aktiverar vi hjärnan vilket i sin tur leder till frågor och funderingar. Vad man än bestämmer sig för att göra […]

Målen med äktenskap

Människan har i alla tider strävat efter att para sig och bilda familj vilket alltid har varit ett naturligt behov. Därmed nämns målen med viktiga aspekter om dess fördelar och påverkan av ett äktenskap nedan: Trygg och avkopplad miljö för båda partners En av de viktigaste och kanske den främsta motiveringen till ett äktenskap är […]

Hur ska man välja sin partner?

Giftermål har lika lång begynnelse som människans existens på jorden och har nämnts i alla religioner och samhällen. Trots det har inga av dessa lagt stor vikt på det förutom islam. Grunden till perfektion och fullkomlighet i livets alla skeden bottnar i familjen. Den heliga Koranen påpekar att kvinnans och mannens relation och ansträngning att […]

Att förbereda sig inför giftermålet

Många av oss är drabbade av problem såsom utanförskap, depression, nedstämdhet osv. Att vara i ett gott hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt är en viktig aspekt som är grunden till ett bra förhållande. Sanningen är att giftermål inte är ett botemedel mot psykiska och mentala problem, snarare kan detta ge en negativ effekt om man […]