Orsaker till ett misslyckat äktenskap

Imam Ali(A) sade till Komail: ”Påbörja inte något förrän du har fått kännedom om det.”

För att få kännedom om saker och ting kommer hjärnans roll in i bilden och genom att fundera på det aktiverar vi hjärnan vilket i sin tur leder till frågor och funderingar. Vad man än bestämmer sig för att göra i livet ska man ifrågasätta, därför är det viktigt att ställa sig frågan om varför man överhuvudtaget ska gifta sig. De som misslyckas eller känner sig otillfredsställda i sitt äktenskap har inte besvarat den frågan innan de bestämde sig för giftermålet. Många tror att giftermål är en del av livets gång och eftersom många går igenom den fasen så behöver man inte ifrågasätta det och följer istället med strömmen. En viktig sak med det här avgörande beslutet är att ta bort negativa tankar och motiveringar som kan leda valet till ett misslyckat sådant. Nedan nämns några av dessa:

Rikedom: Om man kommer från en arbetarklassfamilj och den som friar är rik så kan man lockas till personen för att få det bättre ekonomiskt. Det vill säga att motivationen till giftermålet inte riktar sig först och främst till personen utan till personens förmögenhet och rikedom, vilket kan skapa problem i relationen.

Skönhet: Man blir attraherad av den andras utseende och skönhet och inte direkt av personens personlighet eller egenskaper. Skönhet i det här fallet blir motivationen till giftermålet vilket inte lär vara länge.

Status: Antingen når man en hög status av att gifta sig med den personen eller så har den personen en hög status som man kan vara stolt över. Det här kan rikta ens mål åt fel håll och skapa problem i framtiden.

Att fly: När föräldrarna har problem mellan sig eller om man själv har problem med föräldrarna så att detta skapar en dålig och obehaglig stämning hemma, kan giftermålet tänkas vara en frigörelse men även en möjlighet att bli älskad av någon.

Att tycka synd: När personen man tycker om har det svårt i livet eller har svårt att hitta en partner så vill man hjälpa den personen att komma ut från sin förfärliga livssituation genom att föreslå äktenskap, då ingen annan kommer förälska sig i personen.

Utvandring: När enda sättet för en att flytta från sin lilla hemby är giftermål och den som friar kommer från huvudstaden eller utomlands.

Rädsla för ensamhet: Den här typen av motivering förekommer oftast med åren när man har passerat en viss ålder och  fortfarande är singel eller när en av föräldrarna avlider och lämnar en ensam. Rädslan för att inte bli ensam resten av livet motiverar en att gifta sig.

Att uppnå osann frihet: När man inte har friheten att göra vissa saker såsom val av klädsel, beteende osv. då man bor hemma hos föräldrarna och tror att giftermål kommer ge en friheten att göra precis vad man vill.

Sexuella instinkter: För att tillfredsställa sig sexuellt och det inte är av stor vikt vem personen egentligen är.

Tryck från omgivning: När föräldrarna vill bestämma över en eller när folk börjar undra varför man inte har gift sig när man har passerat en viss ålder.

För att få ett bättre hälsotillstånd: När man inte befinner sig i god hälsa och är drabbad av depression eller har dåliga vanor så vill man bota sig genom att ingå i ett äktenskap.

För att inte avbryta en kärleksrelation: När kärleken gör en blind och trots att man inte är övertygad om själva giftermålet men bara för att inte förlora den person man älskar blir man tvungen att gifta sig med denne.

För att glömma den man älskar: Kanske har man förlorat någon man älskar väldigt mycket och för att glömma personen och må bättre gifter man sig.

Alla dessa motiveringar kan leda till ett misslyckat äktenskap då personen i själva verket inte ligger i centrum för ens val. Därför bör detta undvikas och snarare ska beslutet tas med förnuft genom att ha personen i centrum och bortse från kringliggande och missledande faktorer.