NAKENHET INFÖR PERSONER AV SAMMA KÖN

Fråga:

 

I Sverige är nakenhet mellan personer av samma kön helt okomplicerat/avdramatiserat. På badhus och omklädningrum duschar, bastar och byter män om helt naket inför varandra. I simhallen eller träningslokalen där det motsatta könet är närvarande är dock inte nakenhet accepterat. Jag har känslan att muslimer har en annan syn på nakenhet inför personer av samma kön. Stämmer det? I ett omklädningrum i Iran eller Saudiarabien täcker män över sig för att inte visa sig nakna inför andra män ?

 

Svar:
Din känsla stämmer bra. Inom Islam är människans anseende och värdighet av stor vikt och det medföljs bl.a. av en helighet i fråga om vad man tillåter synas för andra. Med andra ord har man en sfär som tillhör en själv och som inte är för vemsomhelst att ta sig in i av eget huvud och utefter egen lust och begär. Man kan säga att detta ingår som en del av ”hijab” (täckande) som är gemensam för både mannen och kvinnan.

Därför skyls kroppen och framförallt privata delar från alla vare sig det är män/kvinnor sinsemellan eller inför varandra.

De enda som inte har denna gränsdragning från varandra är mannen och hustrun. När en man och en kvinna ingår äktenskap väljer dem alltså aktivt att tillåta sin maka/make i deras mest privata sfär och dela med sig av sig själva till enbart maken. Således är denna närhet och den medföljande intima kontakten reserverad för endast dem själva sinsemellan. Det finns väldigt mycket psykiskt, fysiskt och själslig bakom detta och vilka effekter det faktiskt har både på individen, paret och stärkande av deras relation, familjen och dess ro samt samhället som man kan delvis komma fram till med en del reflektion.

Det kan förekomma undantag från regeln som i alla frågor, exempelvis när det är frågan om sjukdom och nödvändigheten av undersökning av läkare. I dessa sorters frågor går en människas liv självklart före. Men som sagt är dessa undantag och vad som angavs tidigare den gällande regeln.

Vi hoppas att detta besvarar din fråga. Du är välkommen att återkomma ifall tankarna leder till följdfrågor eller andra frågor.