Målen med äktenskap

Människan har i alla tider strävat efter att para sig och bilda familj vilket alltid har varit ett naturligt behov. Därmed nämns målen med viktiga aspekter om dess fördelar och påverkan av ett äktenskap nedan:

  • Trygg och avkopplad miljö för båda partners

En av de viktigaste och kanske den främsta motiveringen till ett äktenskap är skapandet av en trygg, trivsam och avkopplande miljö där båda partners känner lugn och ro. Kvinnan ger oftast ro till sin make och då uppstår behovet till en trygg och harmonisk relation mellan dessa. Gud säger i den heliga Koranen (30:21): ”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.”

  • Bibehållandet av kyskhet

Profeten(S) sade: ”Den som gifter sig har bevarat halva sin religion och det återstår [därför] att värna om den andra halvan på egen hand.”

  • Vänskap, ömhet och kärlek

Psykologer har konstaterat att en av människans viktigaste behov är behovet av kärlek. Alla i olika livsstadier och åldrar är i behov att älska och bli älskad av sin omgivning. En av de viktigaste och mest effektiva sätten att uttrycka sin kärlek och vänskap mellan man och kvinna är genom att ingå i ett äktenskap. Genom att omvandla sin vänskap till kärlek och närhet kan båda partners skapa passion och solidaritet i sin relation vilket förstärker bandet mellan dem och resulterar i en glädjefull, trygg och blomstrande familj. Att älska och bli älskad skapar en tillfredsställande och betryggande atmosfär i relationen vilket balanserar det mentala tillståndet.

  • Balans i människans tillvaro, fysisk och mental hälsa samt frihet från ensamhet

Äktenskapets viktiga drivkraft kan förklaras i dels tillfredsställande av de fysiska och psykiska behoven hos båda partners och dels behovet att dela sin ensamhet med den man älskar, dela med sig av sina känslor och tankar men även att känna den mentala tryggheten. Om dessa behov inte tillfredsställs kan det leda till stora rubbningar och missöden i ens privata liv samt i möten med andra människor. Därför kan giftermål vara en god faktor som resulterar i lugn, trygghet och balans i ens tillvaro.

  • Hjälp och stöd i varandras framgång och utveckling

En viktig motivering till äktenskap är att båda partners i ett förhållande ständigt försöker växa, förbättras och utvecklas tillsammans. Då den varma och behagliga atmosfären präglas av vänskap och tillgivenhet ger den möjlighet att utbyta tankar, idéer samt driva fram varandra i den sociala, kulturella och moraliska utvecklingen. I ett familjeliv påverkas medlemmarna av varandras tankesätt, färdigheter och tankar vilket kan leda till att ens dolda kunskaper blomstrar, accepteras och då vågar man ta ansvaret för det som komma skall.

  • Att vilja ha barn

Önskan att få barn och bilda familj med den man älskar är ett av de viktigaste målen med ett äktenskap vilket har funnits i alla tider för att bevara generationen. I den heliga Koranen nämns: ”Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [-han- och hondjur-] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” (Koranen, 42:11)