Tillit till Gud inför äktenskap

Vad gör du inför det stundande valet vid giftermål? Försöker du läsa böcker, söka på Internet, leta på bloggar, fråga närstående och vänner osv. för att få en uppfattning om personen och ta reda på allmänna kunskaper om äktenskap och hur det är att vara gift? Eller söker du kanske upp en psykolog, kurator eller någon som kan det här för att få lära känna personen på bästa sätt? Tror du att det räcker för ett lyckat äktenskap? Hur många har inte gjort på detta sätt men i slutändan ändå misslyckats i sitt äktenskap?

Ingång av ett äktenskap kan verka skrämmande då det är ett stort steg att ta i livet och något som medför att människan ger sig in på för denne ännu okänd mark. Något som dock kan skänka lugn och hopp om att valet är det rätta, är just tilliten (tawakol) till Gud.

Tillit till Gud ska finnas i livets alla faser och beslutsfattanden. Gud säger i den heliga Koranen:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd]. (Koranen, 65:3)

Att ha tillit till Gud i giftermål betyder inte att människan bara kan slappna av utan att själv göra en insats, dessa två ting behöver gå hand i hand för maximal utdelning.

Gud säger i den heliga Koranen:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom. (Koranen, 3:159)

 

Det har återberättats att Profeten Mohammad(S) en gång var ute med sin kamel i öknen. Han klev av kamelen och började att binda fast kamelens knä. En av hans följeslagare frågade Profeten(S): ”Åh Guds budbärare, vad gör ni?” Profeten (S) svarade: ”Jag binder fast min kamel för att den inte ska ge sig av utan mig.” Följeslagaren sade: ”Ha tillit till Gud, din kamel kommer inte att fly.” Profeten(S) sade: ”Det du hävdar motsäger betydelsen av tillit till Gud. Tvärtom binder jag min kamel av tillit till Gud.”

Profeten(S) vill med detta exempel sända ett budskap om att människan behöver ha tillit till Gud samtidigt som hon är delaktig och gör det som är möjligt för att åstadkomma något. Det ena utan det andra är varken bra eller lönsamt – tillit och egen strävan skall gå hand i hand för att Gud ska hjälpa oss.

En av de viktigaste effekterna av att lita till Gud i stora beslut, såsom äktenskap, är att det tar bort rädsla och oro i människans hjärta och istället ger styrka. Denna tillit har en stor roll och påverkan under valet av partner vid giftermål då rädslan försvinner och ett speciellt lugn infinner sig i hjärtat. Om Gud vill något så blir det precis såsom Han vill oavsett om det går tvärtemot människans åsikter. Kom ihåg att om Gud inte vill att något skall ske, trots att människan själv ser det som passande och behagligt, så vet Han vad som är bäst för skapelsen och då är det viktigt att inte misströsta.