Olika aspekter av uppfostran

Många föräldrar strävar efter att uppfostra sina barn på bästa sätt, men de finner det svårt att veta exakt hur de ska gå tillväga för att det skall resultera i en omfattande och värdefull uppfostran. Det finns väldigt många aspekter som uppfostran bör täcka in, och nedan följer några av dessa.

Vägledning
Ett barn bör vägledas mot det rätta. Det inkluderar undervisning av troslära och inlärning av praktiska religiösa handlingar, gott uppförande, moral och sociala värden. Barnet bör lära sig om ett hälsosamt levnadssätt, om att ha goda relationer med andra och om att leva ett meningsfullt liv i avseende att hjälpa och stå till tjänst för andra. En sådan typ av uppfostran sker genom att föra dialog med barnet, vara ett gott exempel, skicka barnet till skolor eller församlingar för religiös undervisning, engagemang inom religiösa församlingar och medvetenhet om det muslimska samfundet (Ummah). Barnets ålder och förmåga måste tas hänsyn till vid denna del av uppfostran. Som hjälp för vägledning kan föräldrarna använda sig av lärare, släktingar, församlingsmedlemmar, böcker och andra värdefulla källor.

Självkontroll
Ett barn bör lära sig det faktum att människor är annorlunda än djur. Aql (intellektets) värde kan inte nedvärderas utan barnet måste lära sig konsten att kontrollera lust och begär. Barn behöver föräldrarnas hjälp att lära sig hantera och kontrollera känslor såsom ilska, avundsjuka, girighet, själviskhet, osv. Därmed är det fel av föräldrarna att ge vika vid varje begär eller bråk från barnets sida eller att tillåta gräl och ilska då barnet inte får som det vill. En del av uppfostran är just att hjälpa barnet att hantera besvikelser och misslyckanden, och att hindra barnet från att vara själviskt. Många barn nuförtiden tycker att alla bör vara dem till lags och att de bör få precis vad de önskar. Även om detta är möjligt, är det fel att ge barnet allt det önskar eftersom barnet kan komma att utveckla en personlighet som inte tål motgångar.

Förändring
Trots det faktum att barn kan ärva egenskaper såsom blygsamhet, rädsla osv, är det inte sant att dessa inte går att ändra på. Bra övning kan hjälpa barnet att övervinna vissa egenskaper som skulle kunna hindra barnets utveckling. Föräldrar måste först och främst fastställa vilka negativa egenskaper barnet har, för att sedan göra upp en plan på hur dessa ska övervinnas. Användbara metoder kan vara att föra diskussioner med barnet, läsa eller berätta om olika personligheter som lyckats göra sig av med dessa egenskaper och uppmuntra barnet att minska på dessa. Ett blygsamt barn borde exempelvis få hjälp genom uppmuntran att umgås med andra. I början skulle umgänget kunna bestå av ett fåtal personer eller personer som barnet är tryggt med. Barnet skulle kunna få hjälp med att lära sig vad man bör säga och hur man kan kontrollera rädslan att prata med andra. Sakta med säkert kommer barnet att lära sig att övervinna blygsamheten eller åtminstone inte tillåta blygsamheten kontrollera livet. Det är en nyttig och successiv metod som utgör en viktig del av uppfostran.

Utnyttja potential
Livet är av yttersta värde. Den Allsmäktige har skänkt människorna diverse talanger och potential. En av gåvorna i denna värld är tiden genom vilken människan kan uppnå betydande saker i syfte att en dag träda in i en fridfull och evig boning. Genom uppfostran kan föräldrar hjälpa sina barn att utnyttja och göra det bästa av sina talanger och den tid Gud skänkt dem. Barn bör lära sig skadan av att slösa bort tid och hur dåligt det är att spendera tid på onödiga och värdelösa ting. De bör uppmuntras till att utveckla nyttiga sysselsättningar och specialintressen inom diverse områden. Det inkluderar till exempel deras potential inom religiösa områden såsom tilawat (recitation) och memorering av den heliga Koranen, att lära sig det arabiska språket, efterforskning och granskning av islamiska ämnen med mera. Vanor som skapas inom barndomen brukar hålla väldigt länge. Barn som är vana att läsa på sin fritid kommer förmodligen att ta läsning av böcker som aktivitet med sig livet ut. Ett barn som lär sig att sätta på teven och inte gör något annat än att titta på tv som underhållning och avkoppling, kommer att få detta som en livslång vana. Därmed är det föräldrarnas plikt att uppmuntra sina barn till att vara kreativa med sina förmågor. De bör introducera dem till världen av åstadkommande, en värld där många unga människor kan uppnå stora ting. Först och främst bör de dock lära sig att avstå från värdelöst tidsfördriv där förnuftet inte används.
Om varje förälder skulle insett vikten av den goda uppfostran och arbetet i enlighet med detta, skulle samhället förändras. Personligheter skulle bli formade på rätt sätt och den nya generationen skulle få en stark moral och höga sociala värden.

Många föräldrar lämnar arbetet av uppfostran åt lärare och samhället, utan att inse att utbildningssystemet på många platser är tomt på moraliska värden. Samhället runt barnet är oftast omoraliskt och därför är en korrekt uppfostran ett primärt ansvar för föräldrarna. Varje barn bör lära sig det som är rätt eftersom barnet inte föds med denna medvetenhet. Om man ska lämna barnet till att själv upptäcka sina sanna värden, kommer det att ta lång tid, om än detta vore möjligt.

”Barnets rättighet över sin förälder är att tilldelas ett bra namn, gott beteende och undervisning i reciterandet av Koranen.” [Den Heliga Profeten(S)]