Familjerelationer

Ett bra familjeliv bygger på sunda relationer mellan familjemedlemmarna. Detta skapar en trygg miljö som tillåter att barnen utvecklas till starka individer. En förälder bör respektera sitt barn, vara omsorgsfull, tillgiven och vara en källa för trygghet. Ett viktigt faktum som föräldrar måste förstå är att de är nyckeln till dessa goda relationer. Om föräldrarna exempelvis visar respekt gentemot sina barn så kommer även barnen att visa respekt tillbaka. Man kan alltså inte förvänta sig att bli bra behandlad av sina barn utan att själv föregå med gott exempel. Föräldrar måste först och främst skapa tid för sina barn och umgås med dem, för att kunna etablera dessa relationer. I dagens samhälle där de vuxna slukas in i den stressiga vardagen är de så pass trötta när de kommer hem, att de enbart längtar efter egen vilotid, istället för att längta efter att umgås med barnen.

Något intressant som studier har påvisat är att den tid som spenderas med barn och dess relation till föräldrarna skiljer sig åt mellan mamman och pappan. Mamman är generellt bättre på detta.  Barn säger att mamman alltid har tid ifall man vill prata eller göra något tillsammans. Denna relation till mamman är oberoende av barnets kön. Generellt anses pappan var mer frånvarande men trots detta uppges pojkar ha bättre relation till pappan än flickor. Detta kan ha att göra med att pojkar lättare kan identifiera sig med pappan än vad flickor kan. Pappor är även mycket bättre på att hitta på aktiviteter och umgås med sina söner. Om man drar paralleller till mamman så har pojkar minst lika bra relation till mamman som flickor. Vad kan detta bero på? Är flickornas och pojkarnas jämlika relation till mamman något naturligt inneboende? Eller är det så att pappan anstränger sig mindre än mamman? I vilket fall som helst bör papporna offra lite mer tid åt sina döttrar. Den bristande relationen mellan pappa och dotter kan skapa någon sorts tomhet hos en ung kvinna, som kan bidra till att hon försöker fylla detta tomrum genom att närma sig andra män istället. En annan negativ konsekvens är att flickan inte får uppleva att hon har någon manlig figur som hon ser upp till. Flickan behöver en hjälte i sitt liv, en förebild som hon stolt kan visa upp. En ung kvinna med en sund relation till sin pappa kommer även att sätta höga krav på intresserade män för äktenskap, för att de ska kunna leva upp till hennes förebilds karaktär, pappan. En sådan kvinna låter sig inte utnyttjas och förblir stark men även tillgiven sin make.

Islam har visat väldigt tydliga exempel på hur viktigt det är med denna pappa och dotter relation. Det finns inget bättre exempel än Profeten Mohammads(S) relation till hans dotter Fatima Zahra(A). Denna relation är så vacker att varje pappa borde ha målet att uppnå samma relation med sin dotter. Profeten(S) och hans nobla fru Khadijah(A) tillägnade all sin kärlek, omsorg och tillgivenhet till Fatima(A). Detta i sin tur resulterade i att Fatima(A) var ytterst tillgiven hennes föräldrar. Varje gång Fatima(A) besökte hennes faders hem, gick Profeten(S) alltid ut för att ta emot henne. Detta är ett vackert agerande präglat av längtan och kärlek.

Alla pappor älskar sina döttrar ytterst men hur ofta visas detta i handling? Självklart är denna kärlek uppenbar men ibland behöver dottern känna mer av denna kärlek i handling.

Både mamman och pappan måste även inse att deras uppfostran kommer forma deras barn till vuxna individer. Miljön hemma har en ytterst stor påverkan som kommer att följa med barnen hela livet. Målet och strävan måste vara att denna påverkan blir positiv och gynnande, och som barnen sedan kan tillämpa på deras egna barn.