Hur ska man lära känna sin framtida partner?

En viktig fråga som ofta tas upp angående äktenskap är frågan om första steget, det vill säga hur ska man hitta och börja lära känna en person i äktenskapssyfte för att det ska ske på rätt sätt och leda till rätt syfte. I de flesta fallen finns det två sätt att lära känna sin framtida partner, där den ena är genom frieri då man involverar familjerna för att hjälpa en att hitta rätt person medan det andra sättet är genom vänskap och relation under en viss period för att på egen hand hitta den ideala.

Det vanligaste och rekommenderade sättet att lära känna varandra på, är genom frieri. Genom att involvera föräldrarna redan från början visar på att båda partners har ett enda mål, nämligen att gifta sig och bilda familj. Det här sättet kan anses gammalt och urmodigt bland dagens ungdomar, men man kan alltid ge detta förfarandesätt en chans för att lära känna sitt livs andra halva. Genom att ta första steget med hjälp av andra äldre och erfarna personer i sin omgivning visar man att man seriöst strävar efter att hitta en person som man vill dela sitt liv med.

Det andra sättet att lära känna en person är genom skapandet av en relation och en vänskap under en viss period för att bli övertygad om personen verkligen är den rätta. Det sättet är vanligare idag bland unga par och mer eftertraktat då vi anses leva i ett samhälle där den här typen av relationer är mer accepterad av omgivningen. Men denna typ av relation bidrar med negativ påverkan enligt nedan:

  1. Det uppstår attraktioner mellan mannen och kvinnan vilket kan förhindra en att lära känna varandra på ett bra sätt. Ibland blundar man till och med för vissa mindre bra egenskaper som man i vanliga fall inte hade kunnat acceptera.
  2. Oärliga handlingar kan förekomma då man vill bli accepterad och inte vågar visa sitt riktiga jag.
  3. Frestelser och girighet som kommer från Satans viskningar kan rikta syftet med det hela åt andra hållet. Man börjar relationen med en enda avsikt vilket är att det ska leda till giftermål. I en sådan relation är det ofta svårt att behålla sin kyskhet och inte bli påverkad av känslor ju mer man kommer närmare varandra i relationen vilket kan leda till att man spårar ur sitt mål och ger sig in på förbjudna handlingar i sin relation.
  4. Om man efter en viss tid kommer fram till att relationen inte kommer leda till ett lyckat äktenskap och avslutar denna, då kan detta resultera i känslomässiga skador eftersom man har skapat en djup relation och band emellan sig. Dess negativa effekter kan följa en långt senare i livet och påverka kommande relationer. Man kan få en pessimistisk syn på det hela och vägra lära känna någon annan för att inte misslyckas igen.
  5. Om relationen inte leder till giftermål och i bästa fall slutar på ett bra sätt där både partnern är överens om att detta inte kommer leda till ett lyckat äktenskap så finns det fortfarande risker och negativa effekter från den här relationen när man har gått vidare och hittat den rätta personen. Effekterna från tidigare relationen kan vara så starka att man automatiskt börjar jämföra personerna och positiva aspekter i den tidigare relationen vilket kan leda till att giftermålet tappar sin värdighet.

Det finns absolut undantag på situationer där en god relation har lett till ett lyckat äktenskap. De ovannämnda punkterna förekommer om man inte använder förnuftet och inte tar det hela på allvar för att det ska leda till något. Därför rekommenderas inte långa, täta relationer innan giftermålet för att lära känna sin framtida partner. Istället kan man involvera familjerna och lära känna varandra med hjälp av deras närvaro.