Att förbereda sig inför giftermålet

Många av oss är drabbade av problem såsom utanförskap, depression, nedstämdhet osv. Att vara i ett gott hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt är en viktig aspekt som är grunden till ett bra förhållande. Sanningen är att giftermål inte är ett botemedel mot psykiska och mentala problem, snarare kan detta ge en negativ effekt om man inte befinner sig i gott tillstånd före äktenskapet. För att förebygga sådana problem finns det råd att följa som förberedelse innan man ger sig in i det nya livet.

   1. Hitta en källa där människor runt omkring dig accepterar dig så som du är och vill ha dig för den du är. Det är klart inte lätt att hitta rätt men inte omöjligt heller.
   2. Du ska tycka om dig själv. Det räcker inte att andra tycker om dig utan du måste komma till en tro att du är älskvärd, för att inte behöva be om kärlek från andra.
   3. Hitta någon som ständigt uppmuntrar dig till det goda och har viljan att lyssna på dig. Alla vi är i behov av en nära vän som man kan berätta om sina djupaste tankar och känslor. Vi behöver någon som kan hjälpa oss uttrycka våra känslor för att kunna identifiera känslorna och hantera dem på rätt sätt.
   4. Umgås med personer som du känner dig trygg med och leder till att du utvecklar ditt självförtroende.
   5. Förbered dig för att kompromissa eftersom utan kompromisser kommer inte ett äktenskap att lyckas. Vi människor reagerar på två olika sätt, antingen är vi själviska och endast tänker på vårt eget bästa eller så offrar vi oss och tänker på den andra. Om du är av den första typen så är du fortfarande oförberedd inför ett äktenskap.

Det viktigaste innan ett giftermål är att befinna sig i en välmående fas med avseende på kroppens, själens, känslornas och tankarnas hälsotillstånd. Ju friskare dessa är desto mindre problem och bättre resultat. Många som lider av depression ser giftermålet som en utväg eller lösning på problemet istället för att frigöra sig från sin psykiska ohälsa. Var medveten om att giftermål inte botar dessa problem, snarare kan det skapa större negativ påverkan på den som redan är i ett sådant tillstånd.