Barn utanför äktenskap

Fråga:

 

Salam,

Jag vill veta vart Islam/shias tar ställning när det gäller barn som fötts utanför ett äktenskap. Jag har flera vänner (Shias) sade att såna barn är orena, och kan heller därför inte leda böner, bli marjas i framtiden etc.

”a person born out of wedlock will be rewarded for his good deeds and punished for his bad deeds. This tradition is congruent with the popular Shia opinion – that people born out of wedlock are like all other people.”
Bihar Al Anwar

Och varför ska dom stå till svars för sina föräldrars handlingar?

Koranen säger; [6:164] Säg: ”Skulle jag söka en annan Herre än Gud, Han som är Herre över allt som är?” Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall en Dag vända tillbaka till er Herre, och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om.

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

För att klargöra hur det fungerar kan det liknas vid en person som i en olycka tappar synen och blir blind eller på annat sätt få utstå ett förtryck här i världen som har konsekvenser för denne och som den får leva med. Den som orsakat olyckan eller begått förtrycket är den skyldige och kommer att hållas till svars men det är fortfarande den förtryckte som får leva med konsekvenserna. På samma sätt ”ärver” barnet som fötts utanför äktenskap den egenskapen att ”vara född utanför äktenskap” som i sin tur har vissa konsekvenser däribland att denne inte kan en bli en marji’ (rättslärd som man efterföljer). Men denna person kan fortfarande vara en mycket troende och god person och nå högt i andlig utveckling och självfallet belönas för sina goda handlingar på samma sätt som andra människor.

Således hålls inte barnet ansvarig för föräldrarnas misstag. Istället är det föräldrarna som hålls ansvariga i nästa värld för att ha begått det förtrycket mot sitt barn och inte skapat den bästa och renaste av omständigheter för barnets tillblivelse, vilket varit deras ansvar.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till Sig och till att vara så som Han behagar i varje steg av våra liv, i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner