Category Archives: Taqlid

Barn utanför äktenskap

Fråga:   Salam, Jag vill veta vart Islam/shias tar ställning när det gäller barn som fötts utanför ett äktenskap. Jag har flera vänner (Shias) sade att såna barn är orena, och kan heller därför inte leda böner, bli marjas i framtiden etc. ”a person born out of wedlock will be rewarded for his good deeds […]

Har vi rätt att undersöka logiken bakom de Islamiska lagarna?

Fråga: Har vi rätt att undersöka logiken bakom de Islamiska lagarna? Svar: Vi kommer nu att diskutera de viktigaste frågorna kring de Islamiska lagarna, dess regler och föreskrifter samt deras filosofi och de flesta av frågorna och svaren är baserade på detta. ”Varför skall vi be böner är kanske en fråga varje person ställer sig […]

Hur skall man begrunda principerna bakom de Islamiska lagarna?

Fråga: Hur skall man begrunda principerna bakom de Islamiska lagarna? Svar: Ur aspekten att begrunda dess hemligheter är inte alla Islamiska lagar desamma, utan de kan delas in i fyra olika typer. Det är korrekt för varje muslim att diskutera filosofin bakom Islamiska lagar som vi lärt oss från Koranens logik och genom stilen av […]

Varför ska vi göra Taqlid (följa en Mujtahid) i religiösa frågeställningar?

Fråga: Varför ska vi göra Taqlid (följa en Mujtahid) i religiösa frågeställningar? Svar: När en person kommer till denna värld, har han inte kunskap om någonting. Det finns därför ingen annan utväg för honom än att lära sig av andras erfarenheter. Detta är anledningen till att en person, vars liv är fullt av upp- och […]

Varför måste vi göra Taqlid av den mest lärda bland akademiker?

Fråga: Det står skrivet i Tauzihul Masael att det är obligatoriskt att göra taqlid av en ’Alim (en rationell vetare/en lärd). Vad är källan bakom denna befallning? Svar: Taqlid av en ’Alim, som är känd bland Mujtahids, är slutsatsen av olika bevis, för vilka vi lägger fram ett tydligt bevis: En okunnig person som följer […]

Vad innebär imitation (taqlid)?

Fråga: Vad innebär imitation (taqlid)? Svar: Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Seyyed Sistani) Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Imam Khomini) Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Seyyed Khamenei) Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Seyyed S. Shirazi) Taqlid inom lagarna innebär […]

Vilka är villkoren för att en rättslärd skall kunna imiteras (taqlid)?

Fråga: Vilka är villkoren för att en rättslärd skall kunna imiteras (taqlid)? Svar: Villkoren är att denne skall vara; man, myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), äkta barn, levande och rättvis. (Seyyed Sistani) Villkoren är att denne skall vara; man, myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), äkta barn, levande och rättvis. (Imam Khomini) […]

På vilket/vilka olika sätt kan man välja en sakkunnig marja’?

Fråga: På vilket/vilka olika sätt kan man välja en sakkunnig marja’? Svar: Man kan välja en kunnig marja’ på tre olika sätt: för det första om man själv blir övertygad, t.ex. om man själv är sakkunnig och kan därmed avskilja den kunnige. För det andra två förnuftiga och rättvisa personer som kan avskilja den kunnige […]

På vilket sätt kan man anskaffa sig marja’s budord (fatwa)?

Fråga: På vilket sätt kan man anskaffa sig marja’s budord (fatwa)? Svar: Det kan ske på fyra olika sätt: för det första; höra det från själva marja’. För det andra; höra det återberättas från två rättvisa personer. För det tredje; höra det från någon som är till tillit. För det fjärde; läsa ur den praktiska […]

Kan jag följa en död marja’?

Fråga: Kan jag följa en död marja’? Svar: Om ens marja’ dör så skall man fortsätta följa efter den om denne är sakkunnigare än de andra levande maraji’, men om så är inte fallet måste man vända sig till en levande marja’. (Seyyed Sistani) Att följa en död som en början till sin imitation (taqlid) […]