Kan jag följa en död marja’?

Fråga:
Kan jag följa en död marja’?

Svar:
Om ens marja’ dör så skall man fortsätta följa efter den om denne är sakkunnigare än de andra levande maraji’, men om så är inte fallet måste man vända sig till en levande marja’. (Seyyed Sistani)

Att följa en död som en början till sin imitation (taqlid) är inte tillåtet (djayez), men att vara kvar och följa en död marja’ som man redan innan dennes död valt är inget fel på. För att kunna vara kvar och följa den döde marja’ skall man få tillåtelse från en levande marja’.(Imam Khomeini)

Att följa en död som en början till sin imitation (taqlid) är inte tillåtet, men att vara kvar och följa en död marja’ som man redan innan dennes död valt är på alla olika sätt tillåtet. För att kunna vara kvar och följa den döde marja’ skall man få tillåtelse från en levande marja’. (Seyyed Khamenei)

Om ens marja’ dör är det tillåtet att fortsätta imitera (taqlid) honom även i de rättsfrågor som man vid hans levnad inte hade följt.(Seyyed S. Shirazi)

Att följa en död som en början till sin imitation (taqlid) är inte tillåtet, men att vara kvar och följa en död marja’ som man redan innan dennes död valt är på alla olika sätt tillåtet. Det är också tillåtet att byta helt eller delvis till en annan marja’ även om den döde skulle vara sakkunnigare än den levande. (Seyyed Fathallah)

Att följa en död som en början till sin imitation (taqlid) är inte tillåtet även om denne skulle vara sakkunnigast enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib). Men att vara kvar och följa en död marja’ som man redan innan dennes död valt är inget fel på, utan snarat obligatorisk om denne är sakkunnigast med det villkoret att man har följ efter dennes budord (fatwa).  (Ayatollah Makarem Shirazi)