På vilket sätt kan man anskaffa sig marja’s budord (fatwa)?

Fråga:
På vilket sätt kan man anskaffa sig marja’s budord (fatwa)?

Svar:
Det kan ske på fyra olika sätt: för det första; höra det från själva marja’. För det andra; höra det återberättas från två rättvisa personer. För det tredje; höra det från någon som är till tillit. För det fjärde; läsa ur den praktiska rättssamlingen (resaleh) för själva marja’ med det villkoret att man är säker på bokens korrekthet. (Seyyed Sistani)

Det kan ske på fyra olika sätt: för det första; höra fdet rån själva marja’. För det andra; höra det återberättas från två rättvisa personer. För det tredje; höra det från någon som är till tillit. För det fjärde; läsa ur den praktiska rättssamlingen (resaleh) för själva marja’ med det villkoret att man är säker på bokens korrekthet. (Imam Khomeini)

Det kan ske på fyra olika sätt: för det första; höra det från själva marja’. För det andra; höra det återberättas från två rättvisa personer. För det tredje; höra det från någon som är till tillit. För det fjärde; läsa ur den praktiska rättssamlingen (resaleh) för själva marja’ med det villkoret att man är säker på bokens korrekthet. (Seyyed Khamenei)

Det kan ske på fyra olika sätt: för det första; höra från själva marja’. För det andra; höra det återberättas från två rättvisa personer. För det tredje; höra det från någon som är till tillit. För det fjärde; läsa ur den praktiska rättssamlingen (resaleh) för själva marja’ med det villkoret att man är säker på bokens korrekthet. (Seyyed S. Shirazi)

Det kan ske genom att få höra det från själva marja’ eller höra det återberättas från två rättvisa personer. Det kan även ske genom att höra det från någon som är till tillit samt även läsa ur den praktiska rättssamlingen (resaleh) för själva marja’ med det villkoret att man är säker på bokens korrekthet. (Seyyed Fathallah)

Det kan ske på fyra olika sätt: för det första; höra det från själva marja’ eller läsa ur dennes egen handstil. För det andra; läsa ur den praktiska rättssamlingen (resaleh) för själva marja’ med det villkoret att man är säker på bokens korrekthet. För det tredje; höra det från någon som är till tillit. För det fjärde; vara känd bland folket på så sätt att det medför säkerhet med sig. (Ayatollah Makarem Shirazi)