På vilket/vilka olika sätt kan man välja en sakkunnig marja’?

Fråga:
På vilket/vilka olika sätt kan man välja en sakkunnig marja’?

Svar:
Man kan välja en kunnig marja’ på tre olika sätt: för det första om man själv blir övertygad, t.ex. om man själv är sakkunnig och kan därmed avskilja den kunnige. För det andra två förnuftiga och rättvisa personer som kan avskilja den kunnige marja’ fastställer med det villkoret att deras påstående inte motsägs av två andra förnuftiga och rättvisa personer. Det är nämligen som så att kunnigheten hos en marja’ kan även bevisas om en tillit person fastställer det. För det tredje och sista, om en grupp kunskapsrika människor kan fastställa en marja’s sakkunnighet med det villkoret att man har tillit till dem. (Seyyed Sistani)

Man kan välja en kunnig marja’ på tre olika sätt: för det första om man själv blir övertygad, t.ex. om man själv är sakkunnig och kan därmed avskilja den kunnige. För det andra två förnuftiga och rättvisa personer som kan avskilja den kunnige marja’ fastställer med det villkoret att deras påstående inte motsägs av två andra förnuftiga och rättvisa personer. För det tredje och sista, om en grupp kunskapsrika människor kan fastställa en marja’s sakkunnighet med det villkoret att man har tillit till dem. (Imam Khomeini)

En kunnig marja’ kan väljas genom övertygelse, anseende, eller genom bevittning av två rättvisa sakkunniga personer. (Seyyed Khamenei)

Man kan välja en kunnig marja’ på tre olika sätt: för det första om man själv blir övertygad, t.ex. om man själv är sakkunnig och kan därmed avskilja den kunnige. För det andra två förnuftiga och rättvisa personer som kan avskilja den kunnige marja’ fastställer med det villkoret att deras påstående inte motsägs av två andra förnuftiga och rättvisa personer. För det tredje och sista, om en grupp kunskapsrika människor kan fastställa en marja’s sakkunnighet med det villkoret att man har tillit till dem. Det är nämligen som så att kunnigheten hos en marja’ kan även bevisas om en tillit person fastställer det. (Seyyed S. Shirazi)

Det sker på tre olika sätt; för det första umgänge med honom fastställer hans tro, kunskap och kunnighet. För det andra hans anseende på så sätt att om man frågar efter honom får man endast höra gott. För det tredje, bevittnelse av två rättvisa personer, eller en rättvisa, eller en som man har tillit till dess rättvisa. (Seyyed Fathallah)

Man kan välja en kunnig marja’ på tre olika sätt: för det första om man själv blir övertygad, t.ex. om man själv är sakkunnig och kan därmed avskilja den kunnige. För det andra två förnuftiga och rättvisa personer som kan avskilja den kunnige marja’ fastställer med det villkoret att deras påstående inte motsägs av två andra förnuftiga och rättvisa personer. För det tredje och sista, har denne blivit så pass känd bland de kunskapsrika och sakkunniga att man är övertygad av hans kunnighet. (Ayatollah Makarem Shirazi)