Vilka är villkoren för att en rättslärd skall kunna imiteras (taqlid)?

Fråga:
Vilka är villkoren för att en rättslärd skall kunna imiteras (taqlid)?

Svar:
Villkoren är att denne skall vara; man, myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), äkta barn, levande och rättvis. (Seyyed Sistani)

Villkoren är att denne skall vara; man, myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), äkta barn, levande och rättvis. (Imam Khomini)

Villkoren är att denne skall vara; man, myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), äkta barn, levande och rättvis. (Seyyed Khamenei)

Villkoren är att denne skall vara; man, myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), äkta barn, levande, fri och rättvis. (Seyyed S. Shirazi)

De grundläggande villkoren är rättvisa och rättslära och de laterala är manlighet, frihet och äkta barn. De sistnämnda påverkar inte imitationens (taqlid) innehåll, utan dessa har påverkan i dennes sociala ställning. Emellertid är nog de flesta av dessa laterala rekvisiter för försiktighetens (ehtiyat) skull. (Seyyed Fathallah) 

Villkoren är att denne skall vara; man, myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), äkta barn och av den obligatoriska försiktigheten (ehtiyat wajib) skall denne vara levande och rättvis. (Ayatollah Makarem Shirazi)