Vad innebär imitation (taqlid)?

Fråga:
Vad innebär imitation (taqlid)?

Svar:
Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Seyyed Sistani)

Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Imam Khomini)

Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Seyyed Khamenei)

Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Seyyed S. Shirazi)

Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord. (Seyyed Fathallah)

Taqlid inom lagarna innebär att följa rättslärds (modjtahed) ord, dvs. följa efter en rättslärds ord i sina handlingar.(Ayatollah Makarem Shirazi)