Varför måste vi göra Taqlid av den mest lärda bland akademiker?

Fråga:
Det står skrivet i Tauzihul Masael att det är obligatoriskt att göra taqlid av en ’Alim (en rationell vetare/en lärd). Vad är källan bakom denna befallning?

Svar:
Taqlid av en ’Alim, som är känd bland Mujtahids, är slutsatsen av olika bevis, för vilka vi lägger fram ett tydligt bevis:
En okunnig person som följer en lärd bygger på logik och i denna mening, är det en tradition att alla stammar och samhällen i hela världen vid behov kontaktar experter inom vissa områden om de inte själva är det. När till exempel de som inte är bekanta med medicin blir sjuka går de till läkaren, och de som inte vet hur man bygger, går till en arkitekt eller en murare. Det står också klart att när experternas åsikter skiljer sig; till exempel då en läkare behandlar sina patienter på ett speciellt sätt och tycker att det är korrekt, och den andra läkaren behandlar sina patienter på ett annat sätt och anser detta är korrekt. I detta fall kommer patienten att följa den läkare vars medicinska kunskaper är högre och mer omfattande, en som har mer erfarenhet och expertis. I korthet bör en vara mer kunnig (’Alim) än den andra. Det kommer alltid att finnas olika åsikter bland experter inom ett visst område; det är logiskt. Men människor följer bara den expert, som enligt deras åsikt är den bästa. Olika stammar och samhällen följer denna princip.
Det som sagts ovan är ett av bevisen för taqlid av en ’Alim. Mujtahids har gett fler bevis inom detta ämne, vars förklaring inte är möjligt här.