Abort vid våldtäckt

Fråga:

 

Hej. Jag har en fråga angående abort. Enligt det som står i koranen, oanpassat efter olika samhällsnormer, är det tillåtet att utföra en abort om kvinnan blivit våldtagen? Min uppfattning är att det inte står något om det i koranen och att det alltså inte är tillåtet enligt guds budskap, men på flera källor hävdas att det kan vara tillåtet beroende på samhället man är i.
Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Salam och hej

Abort är inte tillåtet i detta nämnda fallet och det har ingenting med samhället man lever i, samhällsnormer eller liknande att göra. Barnet tillhör den mannen och kvinnan.

Generellt kan det tilläggas att abort är en form av dödande av en människa, i synnerhet då graviditeten är långt gången och fostret har hunnit utvecklas och ”själen blåsts in” vid omkring fyra månader efter att graviditet inletts. Således är det haram (förbjudet) med abort eller att göra något annat som leder till missfall. Skulle detta ske så måste diyye (skade- eller blodspeng) betalas beroende på hur många veckor/månader det passerat sen barnet blivit till. Vissa maraji’ (rättslärda som man efterföljer) kan dock ge tillåtelse för detta vid extrema omständigheter där exempelvis graviditeten utgör en allvarlig livsfara för modern, MEN dessa är ytterst ovanliga och det krävs att man söker sig till sin marji’ med sitt specifika fall för att få fatwa för detta.

Därmed, för ett komplett svar som gäller i det specifika fallet, gäller det att vända sig till sin marji’.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord, i livets alla aspekter i synnerhet när det kommer till äktenskap och uppfostran av barn i Hans väg och i förberedelse och sann väntan av vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner