Storhjärnan och dess funktion

 

Tankar, rörelse, känslor och beslut. Vardagliga rörelser som fladdrar genom vår hjärna varje dag, dag in, dag ut. Men vad är det som styr dessa rörelser och funktioner och hur påverkar de oss?

Den ansvariga källan för dessa funktioner är hjärnan. Cerebrum [latin för ”storhjärna”] är den största delen av hjärnan, som upptar mer än 85 % av hjärnvolymen. Hos människa är storhjärnan bäst utvecklad bland de fyra delarna av hjärnan och ansvarig för att bearbeta intryck och sinnen, rörelser och de högre funktionerna (känslor, språk, minne). Storhjärnan är uppdelad i fyra sektioner, som kallas för ”lober”: frontalloben (pannloben), parietalloben, nackloben och temporalloben.

Ifall man granskar den främre delen av skallen närmare, bakom den synliga pannan, finner man området pannloben i storhjärnan. Vad kan fysiologin berätta om pannlobens funktion? Läroboken med titeln ”Seeley’s Essentials of Anatomy & Physiology” skriver följande om området:
Pannloben är viktig vid viljestyrda rörelsefunktioner, motivation, aggression, luktsinnet och sinnesstämning. Den främre delen av pannloben, prefrontalkortex är delaktig i personlighet och exekutiva funktioner.”[1]

Vidare står det:
Motivationen och framsyntheten att planera och initiera rörelser förekommer i den mest främre delen av hjärnan, prefrontalkortex, ett associationscenter (…) Den är involverad i motivation och reglering av känslomässigt beteende och humör.”[2]

Detta område av storhjärnan är ansvarigt för att planera, motivera och initiera gott och syndigt beteende och [därmed] ansvarig för att förtälja lögner och tala sanning.[3]

I Koranen har Gud sagt följande om en av dem icke-troende, Abu Jahl, som förbjöd profeten Mohammad(S) från att be vid Ka’ba:
Nej! Om han inte upphör [med detta] skall Vi helt visst gripa honom i luggen (nasiyah) – luggen på hans lögnaktiga, syndiga [panna]” (Koranen, 96:15-16)

En fundering som uppstår är huruvida Koranens beskrivning av pannan – den främre delen av skallen som lögnaktig och syndig – kan relatera till den anatomiska och fysiologiska funktionen av detta område som har redogjorts under de senaste århundrandena.

storhjärnan
Prefrontal Cortex (pannloben)

Kan den främre delen av hjärnan, pannan, då beskrivas som lögnaktig och syndig då den är ansvarig i regleringen och kontrollerandet av det känslomässiga beteendet när någon ljuger eller begår en synd – något som Koranen har beskrivit om Abu Jahl med följande ord: ”hans lögnaktiga, syndiga [panna]”?

 

Källa

[1] Seeley’s Anatomy & Physiology, 10th Edition. Vanputte, Regan, Russo, s. 440
[2] Ibid., s. 476
[3] https://www.ocf.berkeley.edu/~issues/articles/13.1_Gee_J_Liar_Liar_Brain.html