Gravidas själsliga och fysiska kost – del 5

Rörelsens månad är vad det som den femte månaden av graviditeten kallas för. I början av denna månad påbörjas fostrets rörelser i livmodern. Modern känner av sitt barn ännu mer. Förutom de synliga rörelserna så rör fostret även sina fingrar. Under denna månad kan fostret höra de höga ljuden och reagera på dem. Det är således av större vikt att tänka på dess negativa eller positiva konsekvenser beroende på vad det är fostret kommer att höra. Som exempel kan man själv reflektera över hur en hög azan (böneutrop) kan påverka barnets själ positivt, medan ett skrik på grund av ilska påverkar denne negativt.

Femte månaden:

Följande handlingar rekommenderas för den femte månaden av graviditeten:

  • Vara ständigt i ett tillstånd av rituell renhet (wodhu).
  • I en av de vardagliga bönerna recitera surah An-Nasr (Guds hjälp), och efter bönen stryka handen över Karbalas jord och därefter stryka det på magen.
  • Be sina dagliga böner i tid och innan bönen lägga handen på magen och recitera både azan och iqamah (böneupprättning) som man har gjort vid de första månaderna.
  • Varje dag recitera surah Al-Fatiha (Inledaren) över ett ägg och äta det under morgonen på fastande mage.
  • Varje morgon äta några dadlar.
  • Under torsdagar och fredagar recitera surah Al-Fath (Segern).