Missbruk av tidsbegränsat äktenskap?

Utöver prostitution finns det scenarion där tidsbegränsat äktenskap har kommit att missbrukas. Här betonas det att Islam är mer än bara lagar. Stommen av Islam är moral, självreform och spirituell utveckling. Ändå finns det personer som struntar i den moraliska kompassen och gör som de behagar. Äktenskapets startpunkt är kontraktet och dess lagar men helheten genomsyras av moral och kärlek. 

Exempel:

Män som utnyttjar kvinnor som befinner sig i beroendeställning. Exempelvis att kvinnan har en skuld och ingår i äktenskapet för att kunna betala av skulden. Eller kvinnan har ett barn och hoppas bli omhändertagen av mannen. 

Sådana män förbiser ett grundkriterium som är att kvinnan ska ingå i äktenskapet av egen fri vilja. Det innebär att omständigheterna har tvingat kvinnan in i äktenskapet, annars skulle hon aldrig gjort det!

I sin bok “Kvinnans rättigheter i Islam” (s. 34-35)  citerar den rättslärde Ayatollah Mottahari ett sådant fall i en iransk tidsskrift och skriver uttryckligen att äktenskapet är ogiltigt och att mannen borde straffas medan kvinnan borde utbildas.

Sen finns det män som inte har någon lust att binda sig och ingår i massa lättsinniga förhållanden. Sådana män ser ofta inte kvinnan som sin fru och behandlar henne därför inte som sådan heller och tar inte ansvar. Men Islam föreskriver att män och kvinnor ska vara ärbara, nobla, hedersamma, ansvarsfulla och omtänksamma. 

Det finns också kvinnor som villigt ingår i finansiella förhållanden med män som exempelvis eskort och där mannen är en så kallad “sugar daddy”. Igen tas här inte hänsyn till att det är ett äktenskap och dess syfte är att ge ro, trygghet och spirituell utveckling. Dessa dolda avsikter kan inte avslöjas av lagen och därför rättfärdigas missbruket, även om det är ett förkastligt moraliskt beteende som man kommer stå till svars för inför Gud.

Sammanfattningsvis är tidsbegränsat äktenskap i grund och botten ett äktenskap vars syfte är andligt, dvs. att ge ro, kärlek, samhörighet och trygghet till båda parter.

“Efter tron på Gud finns det ingen större välsignelse än att ha en passande partner.” (Profeten Mohammad(S))