Får tidsbegränsat äktenskap användas som prostitution?

I praktiken är detta omöjligt då kvinnan har en vänteperiod innan hon får ingå i ett nytt äktenskap. Flera rättslärda, däribland Ayatollah Khoei, har uttryckligen sagt att tidsbegränsat äktenskap inte får göras med en prostituerad.