Vad är tidsbegränsat äktenskap / mut’a / sigha?

Ett tidsbegränsat äktenskap är, precis som namnet indikerar, ett äktenskap som har en tidsgräns. Efter tiden passerat upphör kontraktet och äktenskapet är över. Syftet är, liksom permanent äktenskap, att säkerställa båda parters och eventuella barns rättigheter och skyldigheter.

Liksom permanent äktenskap finns en idda’, en vänteperiod, efter äktenskapet har upplösts innan kvinnan får ingå i ett nytt äktenskap. Vänteperioden varierar beroende på hennes menscykel eller om hon nått klimakteriet, är gravid eller inte. Så det kan variera mellan minst 45 dagar, 2-3 månader, eller ända fram till en eventuell förlossning.