Varför finns tidsbegränsat äktenskap? Vad är dess syfte? Vilka områden kan det användas inom?

Tidsbegränsat äktenskap finns som ett komplement till permanent äktenskap för att tillgodose vissa omständigheter och behov som inte täcks av det permanenta.

Exempelvis en änka, en frånskild individ eller en person som har varit i ett destruktivt äktenskap och inte riktigt vågar binda sig till en ny partner. Genom tidsbegränsat äktenskap kan personen lära känna en ny partner på djupet.