Vad är det för skillnad mellan tidsbegränsat och ”vanligt” äktenskap?

Det finns ett par skillnader. Bland dessa är att parterna inte ärver av varandra vid dödsfall. Att mannen inte är skyldig att finansiellt försörja kvinnan (dock är han skyldig att ta hand om eventuella barn). Kvinnan behöver inte heller rådfråga mannen om diverse ärenden. Båda parter är alltså mer självständiga och inte lika bundna till varandra jämfört med ett permanent äktenskap. 

Man kan dock när man utför det tidsbegränsade äktenskapet inkludera villkor såsom finansiellt stöd, att inte ha sex eller andra legitima villkor.