Att ställa frågor öppet om begångna synder

Fråga:
Är det tillåtet att ställa öppna frågor om en synd man begått på ett öppet forum som andra kan ta del av?

Svar:
I Guds Namn

Salam

Det är en klar och tydlig regel inom Islam att göra haram offentligt är värre än i hemlighet. Det bör inte missuppfattas, båda är fortfarande haram och räknas som synd och har sitt straff så – observera skillnaden – det ena blir inte bättre än den andra utan den ena blir värre.

Varför är det en extra synd till synden om man går ut med den? Jo för att det blir en slags reklam för den och uppmuntran till den. Det blir att hjälpa den spridas genom att låta folks ögon öppnas för den och anständighetens och blygsamhetens slöjor rivas ner. När det synd kommer ut offentligt mer och mer kommer det till ett läge där det inte längre är ”fult” att utföra synden och sakta men säkert går det mot att sluta vara tabu och inte längre fördömas på samma sätt. Till slut blir det så vanligt och utspritt att folk knappt ens reagerar längre på den. Allt detta hand i hand leder till spridande av synden och det är en exemplifiering av fasd fil-ardh (sprida sedefördärv på jorden). Tittar man runt så kan man hitta många exempel på synder som genom tiden gått från tabu, som rått även här i väst, till normalt och t.o.m. uppmuntrade.

Nu åter till ämnet; när en individuell hemlig synd tas upp offentlig – även om det är i form av en fråga bara för att veta – och systrar och bröder diskuterar saken tillsammans helt öppet, är det samma slöjor som rivs ner fast på ett annat indirekt sätt under parollen att ”fråga är inget att skämmas för” och ”kunskaps spridning”. Det blivit vanligt att benämna synden och prata om den och allt har konsekvenser. Tänk efter hur skämmigt det var första gången man fick höra om sånt? När det blir vanligt att höra blir det också vanligt att skammen av det faller bort.

Allt det å ena sidan och att det faktiskt finns möjlighet att ställa den typen av frågor privat till en lärd och få svar å andra sidan. När det är privat så finns det inte heller risk att avslöja sig eller sätta sig i en sits där folk kan misstänka vilket också är två synder som undviks då.
Utöver den direkta problematiken så finns det många andra indirekta som får vara för nu.

Det handlar om att avväga i sådana situationer. Är att som en del av ”allmänbildning” och ”bra att veta utifall” eller ”kanske någon som är drabbad men inte vågar fråga” viktigare att ställa frågan offentligt eller är det viktigare att undvika att få tusen personer tänka på en synd som de inte ens är i närheten av ens en bråkdel av en sekund?! Förutom allt annat… Den tid vi har här i livet är det enda kapital vi har och vad vi gör med varje ögonblick av den kommer vi inte förrän tiden är uppe verkligen inse hur viktigt det var. Och vi kommer ställas till svars för vad vi gjorde med vår egen tid men också vad vi gjorde med andras tid!

Må Gud vägleda oss alla så vi inser värdet av tiden vi fått i tid och förbereds inför hans ankomst inshaAllah!