Hamnar man i helvetet eller paradiset?

Fråga:
Hej jag undrar om vad som kommer att hända om man har gjort bode doligt och bra saker kommer man go i helvetet eller i paradiset?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

I Hans Namn som i Sin oerhörda barmhärtighet hellre förlåter synder och vägleder Sina tjänare än straffar dem

Salam och hej kära syskon

All tacksamhet hör till Gud som är Bönhöraren, Förlåtaren, den Rättvise och den Barmhärtige vars barmhärtighet omfattar allt!

Jo syster, ingen kan svara på denna fråga då det är endast Gud som avgör var Hans tjänare ska hamna i slutändan. Det som dock är säkert, är att alla vi vanliga människor begår misstag i våra liv och det som är ännu säkrare och som Gud själv vittnar om är det faktum att Han är rättvis och samtidigt barmhärtig och förlåtande. ”Sannerligen är Gud förlåtande barmhärtig” är en delvers som upprepats flera gånger i Koranen och om man studerar Koranen riktigt noga så märker man att dessa Guds namn och attribut understryks många gånger samtidigt som människan uppmanas till att utföra istighfar (återvända från synd, utföra riktigt ånger och be Gud om förlåtelse med uppriktig avsikt) och hoppas att Gud förlåter. Alltså har vi genom den heliga Koranen och genom Profeten(S) och Ahl al-Baits(A) hadither (återberättelser) både uppmanats att hålla oss borta från synd och även att då vi begår ett misstag, snabbt vända oss till Gud och visa sann ånger. Detta innebär givetvis inte att man ska hela tiden begå en massa synder och tänka att man enkelt kan be om förlåtelse efteråt då inget är dolt inför Gud och Han vet om vår verkliga avsikt. Dessutom så är det inte säkert att man får tillfälle att ångra sig då ens liv exempelvis kan vilken stund som helst ta slut innan man hunnit ångra sin synd. Men skulle man göra ett misstag och begå en synd p.g.a. svaghet så gäller det att försöka upprikt ångra så snabbt som möjligt. Uppriktig ånger eller tawba som det kallas innebär i själva verket två saker: dels att man med ren avsikt (niyyah) ångra synden och dels att man inte ska begå synden igen samt eventuellt utföra botgörelse.

Samtidigt så nedtecknas alla våra handlingar hos Gud och dessa kommer vi att få stå till svars för på domedagen. Gud är rättvis och inget undgår Honom men det är utav Hans barmhärtighet som han tillåtit dörren av tawba (uppriktig ånger) ständigt vara öppen för Hans tjänare så att de kan återvända till Honom då Gud i själva verket inte är ute efter att straffa människorna utan vill att de ska genom livets olika prövningar utveckla sig och komma Honom närmare.

Med allt detta sagt så bör man ha sätta sin tillit till Gud och fästa sin förhoppning vid Hans barmhärtighet och förlåtande och samtidigt inte glömma att man får se sina handlingars resultat och att man inte kan vara säker på om det goda överväger eller inte?!

Vi hoppas att detta svar klargör frågan något och ger dig syster och oss alla en tankeställare som inshaAllah väcker oss till att be om förlåtelse för tidigare begångna synder och samtidigt förse oss med en motivation till att försöka handla enligt Guds lagar så gott vi kan för att vi i Hans barmhärtighet ska nå allt det goda både i denna värld och Nästa och komma Honom närmare för varje steg i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon

Den Väntades Vänner