Category Archives: Monoteism (Tawhid)

Kan Han ses?

Fråga: Kan Han ses? Svar:  Han, den mest Upphöjda, den Högste, har berättat att; ”Och när Moses kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” [Gud] sade: ”Du kommer aldrig att få se Mig; men se på berget […]

Varför är Han den Allvetande, den Allsmäktige?

Fråga: Varför är Han den Allvetande, den Allsmäktige? Svar: Han har svarat dem som ställt frågan varför; ”[Ingen] kan ställa Honom till svars för Hans handlande, men [människorna] skall stå till svars [för sina handlingar].” (Den heliga Koranen 21:23) Allt är i slutändan ämnat till Honom som har format deras skapelse till vad dem är, Han som […]

Vad är Hans vilja?

Fråga: Vad är Hans vilja? Svar: Svaret på denna fråga tillhandahålls av följande verser: ”Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.” (Den heliga Koranen  76:30) Allah(SWT) skänker Hans nåd över den Han vill; ”Varken de som förnekar sanningen bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser […]

Vem är Han?

Fråga: Vem är Han? Svar: Den höge säger, ”inom några få år. Avgörandet ligger hos Gud – så har det [alltid] varit och så skall det förbli. Vid samma tid skall [även] de troende få glädjas.” (Den heliga Koranen 30:4) ”Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart […]

Vad säger Han?

Fråga: Vad säger Han? Svar: Den mest Härlige och Upphöjde har sagt, ”Om än jordens alla träd blev till pennor och havet, utökat med sju hav, blev till bläck skulle det inte räcka för att skriva ned Guds ord. – Gud är allsmäktig, vis.” (Den heliga Koranen 31:27) SÄG: ”Om allt hav blev till bläck för [att […]