Varför är Han den Allvetande, den Allsmäktige?

Fråga:
Varför är Han den Allvetande, den Allsmäktige?

Svar:
Han har svarat dem som ställt frågan varför; ”[Ingen] kan ställa Honom till svars för Hans handlande, men [människorna] skall stå till svars [för sina handlingar].” (Den heliga Koranen 21:23)

Allt är i slutändan ämnat till Honom som har format deras skapelse till vad dem är, Han som inte kan förklaras, och därför är försöken att analysera Hans attribut, och Hans handlingar helt enkelt omöjligt.