Har Han söner, döttrar, föräldrar, familjemedlemmar eller släktingar?

Fråga:
Har Han söner, döttrar, föräldrar, familjemedlemmar eller släktingar?

Svar:
Islams och alla människors Gud, har sagt, SÄG: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad.” (Den heliga Koranen 112:1-4)