Vad säger Han?

Fråga:
Vad säger Han?

Svar:
Den mest Härlige och Upphöjde har sagt, ”Om än jordens alla träd blev till pennor och havet, utökat med sju hav, blev till bläck skulle det inte räcka för att skriva ned Guds ord. – Gud är allsmäktig, vis.” (Den heliga Koranen 31:27)

SÄG: ”Om allt hav blev till bläck för [att uppteckna] min Herres ord, skulle havet helt visst sina förr än min Herres ord hade uttömts; och [så skulle det vara] även om hav lades till hav.” (Den heliga Koranen 18:109)