Vem är Han?

Fråga:
Vem är Han?

Svar:
Den höge säger, ”inom några få år. Avgörandet ligger hos Gud – så har det [alltid] varit och så skall det förbli. Vid samma tid skall [även] de troende få glädjas.” (Den heliga Koranen 30:4)

”Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Gud.” (Den heliga Koranen 82:19)