Varför är Han den Prisade?

Fråga:
Varför är Han den Prisade?

Svar:
Den Allsmäktige har sagt att Han är ”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.” (Den heliga Koranen 57:3), det vill säga Hans existens, makt och visdom är uppenbart om man iakttar de tecken som finns, men ändå är Hans verklighet dold för intellektet.