Author Archives: admin

Universum inrymd i Koranen

Är jorden den största himlakroppen? Säkerligen inte; Gud den Högste har skapat planeten Jupiter som är 1300 gånger större än jorden! Följande bild är i sammanställd i korrekta proportioner för att möjliggöra en jämförelse och visa skillnaden mellan vår planet jorden och Jupiter som är 1300 gånger större Denna bild är sammanställd i korrekta proportioner […]

Vad står adl (rättvisa) för?

Till att börja med krävs en definierande och klargörande kring vad adl (rättvisa) har för innebörd överhuvudtaget. I dagens samhälle tycks rättvisa som motto oftast definieras felaktigt som ”lika mycket för varje person” utan att ta varken sammanhang, villkor eller olikheter i åtanke. För att klargöra redogörs för ett exempel. En lärare har ett antal […]

A’araf

A’araf beyder höjderna. Det är platsen mellan paradiset och helvetet. Detta har nämnts i sjunde kapitlet av de Heliga Koranen som just heter al-A’araf. Och vem är mer orättfärdig än den som finner på osanningar om Gud eller påstår att Hans budskap är lögn? De skall få sin andel av det som Gud [har förordnat […]

Domedagen

Domedagen är det andra stadiet i det Eviga Livet. l motsats till Skärselden, som omfattar individen och individens omedelbara anländande där, så omfattar Domedagen det hela, det vill säga alla individer och hela världen. Detta är en händelse som omfattar allting och hela mänskligheten, en händelse som berör hela världen. Hela universum inträder i ett […]

Koranens argument och bevis angående den andra världen

Eftersom vår tro på Ateruppståndelsen härrör ur vår tro på Koranen och Profeternas budskap verkar det inte nödvändigt att bevisa Återuppståndelsen på ett vetenskapligt sätt. Koranen framlägger i alla fall en serie bevis för att informera oss om Återuppståndelsen. Vi skall kortfattat framlägga dessa bevis. Koranens argument består av en serie svar till dem som […]

Livet efter döden

Uppnår man direkt Uppståndelsens Dag efter döden och avgörs ens liv efter döden då? Eller hamnar man i en särskild värld i intervallet mellan Döden och Domedag? (Uppenbarligen känner endast Gud till när Domedagen kommer, till och med profeterna är omedvetna om det). Enligt den Heliga Koranen, den Heliga Profeten och imamerna uppnår ingen Domedagen […]

Manifestation och odödlighet av människans gärningar och förvärvanden

Enligt verserna i den Heliga Koranen och de religiösa ledarnas budskap och berättelser är människan evig och hennes gärningar bevaras på något sätt för alltid. Man kommer att uppleva sitt förflutna på Ateruppståndelsens Dag. God gärningar kommer att manifesteras på ett vackert sätt och vara en källa till glädje och lycka, medan onda gärningar kommer […]

Skärselden

Ordet “skärseld” betyder ett intervall. Den Heliga Koranen tolkar livet mellan döden och Domedagen som Skärselden. “De skola säga: Herre vårt elände överväldigade oss och vi voro människor som foro vilse. Herre för oss ut härifrån, ty om vi återfalla så varda vi förvisso orättfärdiga. Han skall svara: Försvinn därborta i Skärselden till Återuppståndelsens dag”. […]