Sambandet mellan denna världen och nästa

En utomordentligt viktig fråga som de heliga böckerna tar upp är sambandet mellan dessa två liv. Dessa liv är förbundna med varandra. I den andra världen kommer man att få skörda vad man sått i denna världen.

Det som bringar en evig lycka är en ren och korrekt tro (en realistisk världsåskådning), korrekt moral, frihet från svartsjuka, bedrägeri, svek, hat och falskhet, likaväl som utövandet det av goda gärningar som resulterar i samhällets och mänsklighetens fulländande.

Guds Profet fällde ett intressant uttalande, han sa: “Denna världen och detta livet är en träning för den andra världen (dvs vad du sår får du skörda där), kvalitén på din skörd beror på vad du sår. Det är omöjligt att så korn och skörda vete, att få blommor från törnen eller att odla dadlar av kolokvint. På samma sätt gagnar det en inte i nästa värld att i denna världen besitta onda tankar, gärningar och moral.