Domedagen

Domedagen är det andra stadiet i det Eviga Livet. l motsats till Skärselden, som omfattar individen och individens omedelbara anländande där, så omfattar Domedagen det hela, det vill säga alla individer och hela världen. Detta är en händelse som omfattar allting och hela mänskligheten, en händelse som berör hela världen. Hela universum inträder i ett nytt stadium, liv och system.

Den Heliga koranen informerar oss om Ateruppståndelsens stora händelse. Enligt denna information kommer den här stora händelsen att sammanfalla med stjärnornas och solens tillintetgörande, havens uttorkande, alltings utjämnande, bergens upplösning, universella jordbävningar och åska samt stora unika förändringar och revolutioner. Hela världen rör sig emot förstörelse och tillintetgörelser och allting kommer att förgöras. Därefter kommer allting att rekonstrueras och förnyas för att för evigt existera under nya lagar och system helt olika de nuvarande.

Koranen refererar till Ateruppståndelsen med flera namn och förklaringar, vart och ett betecknande de olika villkor, betingelser och system som kännetecknar den. Den kallas t ex “Återupptåndelsens Dag”, “Församlingens Dag” eftersom det första och det sista kommer att räknas som likvärdiga, oavsett deras plats i historien. Den är känd som “Dagen då hemligheterna avslöjas”, eller “Dagen då ens gärningar kommer fram i ljuset’, eftersom människans innersta kommer att avslöjas och sanningen uppenbaras. Den refereras till som “Odödlighetens Dag”, eftersom den är evig och oförstörbar. Ett anat uttryck för den är “Nådens Dag” eller “Ångerns Dag”, eftersom en del människor kommer att ångra att de inte har förberett sig för det här stadiet. Eftersom det också kommer att vara den största och viktigaste händelsen, kallas den även “Det ödesdigra Budskapet.”