Author Archives: admin

Sheikh Murtadha Ansari

Araben trädde in och satt med ett visst avstånd från den rättslärde. ”Jag har en fråga till dig, Å Sheikh,” sade han. Den rättslärde och alla studenter som var närvarande tittade upp, och araben ifrågasatte, ” Låt oss anta att Gud skulle straffa en man genom att förvandla honom till ett djur eller en sten. […]

Mollah Sadra

Han föddes som Mohammad Sadr al-Din(RA-Rahemah-o Allah-må Gud vare honom nådig), son till Khwajah Ibrahim Qawami(RA), i Shiraz, Iran 979 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Då föräldrarna kallade honom för Sadra och han senare i livet fick titeln Mollah (storslagen vetenskapsman) vart han istället känd som Mollah Sadra. Han var […]

Maulana Rumi

Jag sakteligen stönade för hundra seklers ankomst. Världen skall eka i ljudet av min Hayhaa(sorgset läte)! Den, likaså, skall vända på axeln av min Heyhaa.  (Divan, 562:7) Maulana Jalal-e Din Mohammad Maulawi Rumi(RA-Rahemah-o Allah-må Gud vara honom nådig) föddes den sjätte Rabi’al-Awwal 604 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) i Wakhsh, […]

Sheikh Tusi

Ett léende visades långsamt på sheikhens ansikte. Efter en lång och uttröttad resa, visades tecken på bosättning. Efter att ha passerat ett par mindre hus, anlände den lilla husvagnen nära ett litet mausoleum i mitten av bosättningen. Tårar flödade nedför hans ansikte, och sheikhen föll ned vid Imam Alis(A-Alayh as-salam-frid vare med honom) grav. Istället […]

Ibn Sina (Avicenna)

Myten om att diamanter lade förbannelser över själar och förgiftade kroppar hade tagit sin plats i massornas hjärtan och tankar. Filosofen bestämde sig för att smida en strategisk plan till att införstå vikten och användbarheten av diamanter till folk. Han krossade diamanterna i smulor och spred de på ett kött. Köttet lade han på marken […]

Sheikh Mufid

Svettdropparna på prinsens panna hade blottats. Alla andra var lika oroliga. ”Detta kan inte vara sant, vart håller sheikhen hus?” tänktes det utav många. Under tiden stod ateisten brett smilande. ”Äntligen”, nästan en timme senare än den tid han hade lovat ateisten att debattera med honom anlände han. ”Vad dröjde dig så länge?” frågade ateisten […]

Sheikh Saduq

Ali (RA) son till Babawayh(RA) kunde inte tro sina ögon. Efter så många år, hade hans böner slutligen blivit besvarade. Brevet bar den tolfte Imamens(AJ) underteckning. Det lovade födseln av två barn som skulle bli män, källor av godhet, rättslärda, ärliga och att genom dem skulle Allah(SWT) ge framgång och nytta för de troende. Som ett […]

Personligheter

”Den lärdes bläck är heligare än Martyrens blod” menar vissa källor      i återberättelser som påstår Profeten Mohammad(S) ha sagt detta. Inom Islam har fysisk försvar alltid varit sista utvägen. Rättslärda kan förhindra kaotiska tragedier så som de också kan         skapa katastrofala incidenter! En rättslärds bläck kan förhindra blodspillan till […]

Speciell Welayah (förmyndarskap) och Imamat (ledarskap) i Koranen

Frågan om generell welaya leder till frågan om särskild welaya och sökandet efter och igenkännandet av en felfri (ma’som) imam och den gudomliga efterträdaren av Profeten(S). Detta med hjälp av olika islamiska källor och skrifter som förekommit i Koranen och hadither. Visserligen vårt material är verser (ayat) som inte direkt föreskriver frågan om efterträdelse och […]