Sheikh Saduq

Ali (RA) son till Babawayh(RA) kunde inte tro sina ögon. Efter så många år, hade hans böner slutligen blivit besvarade.
Brevet bar den tolfte Imamens(AJ) underteckning. Det lovade födseln av två barn som skulle bli män, källor av godhet, rättslärda, ärliga och att genom dem skulle Allah(SWT) ge framgång och nytta för de troende.

Som ett resultat av åkallelse från Imam Mahdi(AJ) föddes Abu Ja’far Mohammad son till Ali son till Hossein son till Musa son till Babawayh al-Qomi(RA) omkring år 306 e.H (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Hans far, var känd som Ali son till Babawayh(RA) och han var själv en stor rättslärd i staden Qom, Iran.

Mohammad(RA) son till Ali(RA) studerade under Sheikh Mohammad son till Ya’qub al-Kulayni(RA), Ali(RA) son till Hossein Qummi(RA), Ibrahim Baraqi(RA), och 150 andra lärare. Hans förvånande talang och felfria minne var kännetecken för många att han faktiskt föddes i resultat till Imamens(AJ) böner och även för titeln som han fick utav Imamens(AJ) skrivna brev till hans far, ”Sheikh Saduq” (den sanningsfärdige).

Sheikh Saduqs(RA) period, som sammanföll med början av den stora ockultationen, såg attacker på Shia tron om den tolfte Imamen(AJ). Sheikh Saduq(RA) besöktes en gång utav en framstående shiamuslimsk rättslärd från Bukhara, som själv hade uttryckt tvivel om en ”dold Imam” som vid den tiden nästan skulle ha varit hundra år gammalt. Även fast Sheikh Saduq(RA) övertygade honom ur ett logiskt och teologiskt perspektiv var han ändå bekymrad över ökandet av tvivel och misstro bland flera utav den shiamuslimska befolkningen.
En dag, då han somnade, drömde Sheikh Saduq(RA) att han var i den stora moskén i Mecka, Arabien. Han närmade sig Ka’ba(Guds symboliserade Hus) och såg en ma stå där och med Imam Mahdis(AJ) bekanta aura. Sheikh Saduq(RA) föll omedelbart ner vid hans fötter och började gråta. När Imamen(AJ) frågade honom varför han var så sorgsen berättade Sheikh Saduq(RA) om det ökade tvivlandet och misstron bland shiamuslimerna om deras Imam(AJ) och ifall han verkligen existerade eller inte. Imamen(AJ) log.

”Du föddes som resultat till mina böner, Å Mohammad son till Ali,” sade han. ”Jag har en rätt över dig. Så jag vill att du ska skriva en bok för att kunna bevisa min ockultation med bevis från den heliga Koranen och hadither(återberättelser).”

Imamen(AJ) gav honom också särskilda instruktioner om strukturen och innehållet i boken. Slutligen tog den form av ”Ikmalud Deen Wa Itmamun Ne’ma” (Perfektion i tro och slutförande av gudomlig gåva). I denna bok informerade Sheikh Saduq(RA) utförligt om de olika verserna i den heliga Koranen, återberättelser från Ma’sumeen(de felfria(A)) och logiska bevis för behovet och förekomsten av en levande Imam(AJ).

Sheikh Saduqs(RA) största bidrag inom Islamisk rättslära var boken ”Man La Yahduruh al-Faqih” (För den utan en jurist). I bokens introduktion nämner Sheikh Saduq(RA) att någon visade honom en medicinsk avhandling vid titeln ”Man La Yahduruh at-Tabeeb” (För den utan en doktor). Personen frågade honom ifall han kunde sammanställa en liknande bok om frågorna inom de praktiska aspekterna av Islam.
Precis som sin mentor Sheikh Kulayni(RA) reste Sheikh Saduq(RA) runt över det muslimska imperiet för att samla återberättelser från elever och efterföljare till Ma’sumeen(de felfria(A)) för att sedan sammanställa de i sin bok. Tillsammans med Sheikh Kulaynis(RA) Kafi används den utav varje elev inom Islamisk rättslära.
År 381 e.H lämnade denna ledstjärna av ljus och vägledning världen. Han efterträddes av sin elev Sheikh al-Mufid(RA) som den andliga vägledaren för den shiamuslimska världen.


”Dessa artiklar skrevs ursprungligen på engelska i Islamicinsights.com.

De har översatts och producerats om här med författarens tillstånd”