Sheikh al-Kulayni

Framför dem låg en öppen grav och kroppen till en man som såg ut som om han just hade gått bort, med henna (ett rött färgämne) på naglarna. Det var ett stort ögonblick av förödmjukelse för prinsen och hans hovfolk.
Prinsen som var en i synnerhet hängiven fiende till shiamuslimerna hade åtagit sig att gräva upp en av deras Imamer(A-Alayh as-salam-frid vare med honom) och vederlägga tron på att deras kroppar aldrig ruttnade eller söndervittrade. En hovman hade uppmärksammat att shiamuslimerna hade samma övertygelse om deras Maraji’(rättslärda som efterfölja) och de större rättslärda. Med stor arrogans ankom den kungliga domstolen i ett område i Baghdad för att gräva upp en rättslärds lik som hade lagts till vila i över hundra år. Men trots det visade det sig, till deras chock, ilska och förnedring när de hade tagit bort jorden och öppnat graven, att Abu Ja’far Mohammad(RA-Rahemah-o Allah-må Gud vara honom nådig) son till Ya’qoob(RA) son till Ishaq al-Kulaynis(RA) kropp fortfarande såg lika fräsch och fridfull ut som det måste ha sett ut när han först lades till vila.

Född nära den persiska staden Raey under Imam Askaris(A) era, så är nog Sheikh al-Kulayni(RA) en av de största rättslärda i Islams historia. Han förvärvade sin grundläggande Islamiska utbildning i sin hemstad, och till lärare hade han bland andra, Ali(RA) son till Ibrahim Qomi(RA), en respekterad kommentator till den heliga Koranen, och Ali(RA) son till Samarri(RA), det fjärde och sista biträdadet till Imam Mahdi(AJ) under den kortare besittningen.

Han var redan kallad ”Thiqat al-Islam” (Pålitlig i Islam) både utav shia och icke-shia innan han flyttade till Baghdad, och där fick han titeln ”Sheikh al-Fuqaha” (Den rättslärde till de islamiska juristerna).

I Baghdad, började Sheikh Kulayni(RA) med att undervisa, och på grund av förställningen av Ibn Rouh (det tredje ombudet till Imam Mahdi[AJ]), blev han den inofficiella ledaren för det shiamuslimska samfundet. Kanske är hans största bidrag till shia Islam den kände al-Kafi, som innehåller tre böcker: Osol al-Kafi, en samling av över 16000 återberättelser av De Felfria(A), Firu al-Kafi och Raudat al-Kafi.

Under Imamernas(A) tid var inte shiamuslimerna alltför bekymrade över att utveckla en sorts vetenskap för att kunna tolka Shari’ah(stommen av Islamiska lagar). När de hade en fråga kunde de direkt fråga Imamen(A) för den tiden. Imam Ja’far Sadiqs(A) elever var kända för att göra rikliga noteringar medan han svarade på frågor och återberättelser informerar om kameler som lastades med Imamens(A) återberättelser till andra delar av den muslimska världen. Medan den store ockultationen närmade sig och grymheter mot den shiamuslimska akademin ökade, så var det berörda grupper utav rättslärda shiamuslimer som frågade Sheikh Kulayni(RA) om han kunde organisera en samling utav återberättelser från Profeten(S) och hans Ahl al-Bait(A)(hushåll).

Därmed började en kamp som konsumerade nästan 20 år av sheikhens liv. Han reste runt över den muslimska världen för att besöka elever och de som var trogna till Imamen(A), för att samla återberättelser som han ansåg vara äkta och tillförlitliga. En bättre uppfattning om hans kamp kan förstås av det faktum att Bukhari och Muslim(sunniers två mest autentiska samlare till återberättelser), som arbetade med enorma resurser och statliga stöd, kunde förvärva endast cirka 7000 återberättelser var, medans Sheikh Kulayni(RA) kunde förtälja 16,199 återberättelser och det endast i Osol trots att anti-shia elementen under den tiden var emot honom.

Denna samling formade så småningom al-Kafi, standard som varje shia muslimsk jurist idag studerar innan han får tilllåtelse till Ijtihad. Faktum är att vissa återberättelser påstår att när boken presenterades för Imam Mahdi(AJ) skall han ha sagt ”Hadha Kitabu Kafi Le Shi’atuna” (denna bok är tillräcklig för våra Shia).

Det är intressant att notera att han valde att börja boken Osol (grund) med återberättelser om intelligens, okunnighet och kunskap innan han nämnde Tawhid(enhetslära), kanske med tanken att det är endast genom resonemang och debatt som man kan komma fram till övertygelse om frågor angående Tawhid och Imamat(gudomligt ledarskap).

År 329 e.H (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) gick Sheikh Kulayni(RA) bort vid 70 års ålder. Han lades till vila i Baghdad, där en liten kupol står på hans grav, som byggdes av den katastrofgivande guvenören av Baghdad som försökte gräva upp hans kropp för att förödmjuka shiamuslimerna. Sheikh Kulayni(RA) efterträddes utav Sheikh Saduq(RA) som ledare över det shiamuslimska samfundet.


”Dessa artiklar skrevs ursprungligen på engelska i Islamicinsights.com.

De har översatts och producerats om här med författarens tillstånd”