Personligheter

”Den l1421929206leaderoof iranärdes bläck är heligare än Martyrens blod” menar vissa källor      i återberättelser som påstår Profeten Mohammad(S) ha sagt detta.

Inom Islam har fysisk försvar alltid varit sista utvägen.

Rättslärda kan förhindra kaotiska tragedier så som de också kan         skapa katastrofala incidenter!

En rättslärds bläck kan förhindra blodspillan till hundra tusentals martyrer.

”Och vore all träd på jorden (skrivande) pennor och de sju faldigt förstärkta haven (vore bly), skulle inte Allahs(SWT) Ord tröttas ut (med skrifter); ty Allah(SWT) är upphöjd i Makt, Omåttlig i Visdom.” (Den heliga Koranen 31:27)

Så stig in och låt de rättslärdas bläck hänföra dig….