Sheikh Murtadha Ansari

Araben trädde in och satt med ett visst avstånd från den rättslärde. ”Jag har en fråga till dig, Å Sheikh,” sade han. Den rättslärde och alla studenter som var närvarande tittade upp, och araben ifrågasatte, ” Låt oss anta att Gud skulle straffa en man genom att förvandla honom till ett djur eller en sten. Vad skulle den rättsliga ställningen för hans fru vara i en sådan situation?”

Eleverna var förbryllade av en sådan bisarr fråga, men den rättslärde sade ”Först och främst, så är din fråga fel. I en tid präglad av vår älskade Profet(S) straffar inte Allah(SWT) folk på sådant vis. Även om det skulle förekomma, så beror det på typen av omvandling. Om mannen omvandlas till ett djur, så kommer han fortfarande att leva och ha en själ, och just därför, borde frun observera Iddah (väntnings perioden) för en skilsmässa. Medans, om mannen hade omvandlats till en sten så skulle det betyda att han har blivit livlös.

Därför borde hans fru observera  en änkas Iddah.” Den arabiske mannen tittade upp och sade ”Prisad vare Gud! Du är verkligen en Mujtahid!” Mannen ställde sig då omedelbart upp och gick. Eleverna tittade på varandra, efter några ögonblick av förvirring insåg de vad som just hade framkommit i rummet. Under många år nu så har deras rättslärde vägrat förklara sig som en Mujtahid (jurist). Han säger att han inte heller kommer att göra det tills den väntade Imamen(AJ – Ajjal Allah ta’ala farajah – må Gud påskynda hans återkomst) godkänt honom som en Mujtahid. När eleverna sprang ut efter den arabiska mannen, såg de en övergiven gata utan någon enda människa. De insåg att deras Imam(AJ) precis godkänt deras rättslärde och personligen bekräftat hans rang.

Han föddes som Murtadha(RA) son till Sheikh Mohammad Amin(RA – Rahemah-o Allah – Gud vare honom nådig) i Dizful, Iran, 1214 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Hans härstamning kan spåras tillbaka till Jabir son till Abdullah al-Ansari(R), den uppskattade följeslagaren till den helige Profeten(S). Han fick sin tidiga utbildning i Iran, men så småningom flyttade han till Irak för att studera under några av de mest framstående rättslärda under den tiden. Hans lärare var Sheikh Mohammad Hassan Najafi al-Jawaheri(RA), Sheikh Mohammad Mazandarani(RA), och Mullah Ahmad Naraqi(RA).

Efter upphörandet av många av hans lärare, sågs Sheikh Murtadha(RA) som den kunnigaste religiösa auktoriteten på sin tid. Men han vägrade att offentliggöra sin vägledning och sa att så länge som hans lärare Sheikh Mazandarani(RA) levde så skulle han inte publicera sina egna läror. Han skrev till Sheikh Mazandarani(RA), som hade avgått från akademin, och frågade ifall han kunde återvända och ta kontrollen över Najaf seminariet. Sheikh Mazandarani(RA) skrev tillbaka att han inte ville återvända till seminariet och att han ansåg Sheikh Murtadha(RA) vara mer kvalificerad till att leda seminariet. Men Sheikh Murtadha(RA) vägrade, han sa att han inte skulle utfärda några fatawa(religiösa lagars gränser som maraji’ uttalar sig om med stöd av Koranen och sunnah) tills hans tids Imam(AJ) gav honom tillåtelse för det. Det har narrerats att ovanstående händelse ägde rum, varefter Sheikh Murtadha(RA) slutligen gick med på att publicera sina egna läror.

Sheikh Murtadha(RA) anses vara en av de största jurister i den shiamuslimska akademin. Hans idéer och metoder har verkligen revolutionerat det seminariska systemet. Även om en detaljerad diskussion om hans idéer är utanför omfånget av denna artikel, så räcker det att säga att hans bidrag till studiet av religiös lag tjänat honom titeln Khatimul Fuquha wal Mujtahideen (förseglingen av rättslärda och jurister). Hans Ar-Rasa’il och Al-Makasib anses vara högre studier av religiösa lagar.

Eftersom spridningen av koloniala ideologier i den muslimska världen, liksom ökningen av avvikande sekter inom shia Islam, arrangerade Sheikh Murtadha(RA) stora, monetära donationer från shiamuslimska kejsare från Oudh, Indien, och använde pengarna till att finansiera seminariet samt till att upprätta religiösa skolor över hela den shiamuslimska världen. Hans förmyndarskap producerade bland de största jurister och rättslärda i den shiamuslimska historien, inklusive Seyyed Mohammad Hassan Shirazi(RA), Akhund al-Khorasani(RA), och Muhaddith al-Noori(RA).

Sheikh Murtadha Ansari(RA)  avled år 1281 e.H.
Han begravdes i en gård vid Imam Alis(A) viloplats i Najaf.


”Dessa artiklar skrevs ursprungligen på engelska i Islamicinsights.com.

De har översatts och producerats om här med författarens tillstånd”