Category Archives: Ledarskap

Speciell Welayah (förmyndarskap) och Imamat (ledarskap) i Koranen

Frågan om generell welaya leder till frågan om särskild welaya och sökandet efter och igenkännandet av en felfri (ma’som) imam och den gudomliga efterträdaren av Profeten(S). Detta med hjälp av olika islamiska källor och skrifter som förekommit i Koranen och hadither. Visserligen vårt material är verser (ayat) som inte direkt föreskriver frågan om efterträdelse och […]

Religionens perfektion

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige ”Ge dig därför hän med hela din själ åt den evigt sanna tron, innan en Dag kommer, fastställd i Guds beslut, vars ankomst ingen kan hindra.” (Den heliga Koranen 30:43) Vi uppmanas att vända oss till religionen innan domedagen då människor kommer att separeras. Denna vers uppmanar mänskligheten […]

Villkoret av felfrihet (’esmah) i Imamen

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige  إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ Och (minns att) Abraham sattes på prov av sin Herre(genom ord) och (att han) fullgjorde alla hans befallningar.(Gud) sade:”Jag skall göra dig till ett föredome för människorna.” Abraham frågade: […]

Tolv gånger ordet imam i Koranen

Och nu till Koranen: vad som är intressant är att ordet ”imam امام” och dess pluralform som är ”aemmah ائمه ” har nämnts tolv gånger i Kornanen; varken mer eller mindre och denna överensstämmelse med siffran tolv har en speciell innebörd­­­­­­­­­­­­­. Av dessa tolv angivelser är fem med betydelsen av Imam och rättfärdig ledare mot […]

Generell och speciell Welayah (förmyndarskap) i Koranen

Vår diskussion är generell och speciell Welayah (förmyndarskap) i Koranen. För det första bör vi veta att: profetskap förgrenas i två grenar; allmän och generell profetskap samt speciell och särskild profetskap. Generell profetskap går ut på: människors behov till profet. I generell profetskap är det tal om profeters villkor, profeters egenskaper och profeters mirakel. Det handlar […]

Positionen av Imamat högre än den av Profetskap (nobowwah)

Alltså har vägledning två innebörder. Profeters ansvar och åliggande är vägledning med betydelsen att utpeka och visa vägen men imamens ansvar är att även se till att skaffa redskapen som behövs för att nå målet; är då inte imamens position och medföljande ansvar högre och större? Att hålla människorna i handen och genom yttre och […]

Innebörden av Imamat ur synen av Imamiyyas lärda

Shias och imamiyyas lärda har tolkat Imamat på ett annat sätt. 1. Sheikh Mofid i boken ”Avael ol-Maqalat” (som är en av de bästa och främsta böckerna inom trohetsfrågor och har varit källa och medelpunkt för många vetenskapsmän och lärdas diskussioner), i frågan om felfrihet (’esmah) i tolkningen av Imamat säger: انّ الائمّة القائمین مقام الانبیاء […]

Imamat är en gudomlig ställning enligt Koranen

Av koranens verser kan man se att Imamat är en gudomlig ställning; liksom i denna vers: إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ Och (minns att) Abraham sattes på prov av sin Herre(genom ord) och (att han) fullgjorde alla hans befallningar.(Gud) sade:”Jag skall […]

Khutba Ghadir (Profetens avskedspredikan)

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Profetens(S) hela khutba i Ghadir Khum efter sin Hajjat-al-wada’ (Avskeds pilgrimsfärd) som han utannonserat till alla så de må följa med honom till Hajj det året och höra det gudomliga budskapets sista och kompletterande befallning. Profeten(S) som var så ömsint att han vid tillfällen uträttade salat (bönen) som […]