Author Archives: admin

Profeten Sulayman(A) (Salomo)

Han var tretton år gammal, när hans far, Profeten Dawud(A), dog. Allah gav honom det största kungadöme någon kung hade styrt över. Han fick också gåvan att förstå fåglars och djurs språk. Även vinden löd honom. Hans arme bestod av män, djinner, djur och fåglar. En gång var han på marsch med sin armé till en […]

Profeten Saleh(A)

Namn: Saleh Far: Abud bin Asif bin Nasikh bin Abud bin Hadir bin Thamood bin A’amir bin Saam bin Nuh Källor i Koranen: [7:73-79] [11:61-68] [26:141-159] Profeten Saleh(A) skickades till stammen Thamood, som var välbärgad och levde i Hidjr- dalen mellan Madina och Syrien. De byggde sina hus i de stora klipporna i bergen. Stammen […]

Profeten Hud(A)

Namn: Hud Far: Abdullah bin Riah bin Haloss bin Aad bin Aus bin Saam bin Nuh Källor i Koranen: [7:65-71] [11:50-60,89] [26:123-138] [46:22-25] Profeten Hud(A) skickades till folket i Aad, som låg i Ahqaaf. Ordet Ahqaaf är pluralis av Hoqf, och betyder en kulle i öknen. Det låg i Yemen på stranden av Omans hav. Profeten Hud(A) […]

Profeten Dawud(A) (David)

Profeten Musa(A) hade räddat Bani Israel från Firawn och han hade fört dem till Palestina. Här blev de tvungna att fortsätta att slåss mot filistinerna, som jagade dem från deras hem. I det sista slaget förlorade de den heliga arken, som innehöll de ursprungliga tavlorna med Tawrat. Bani Israel kände sig helt övergivna. De tillbringade […]

Profeten Yusuf(A) (Josef)

Profeten Yusuf(A) var son till Profeten Yaqub(A) (Jakob). Profeten Yusuf(A) hade 11 bröder. Profeten Yusuf(A) drömde en gång att elva stjärnor tillsammans med solen och månen ödmjukt kastade sig till hans fötter. Han berättade drömmen för sin far. Profeten Yaqub(A) förstod att drömmen talade om sonens kommande storhet. Han varnade honom och sade till honom […]

Profeten Yaqub(A) (Jakob)

”Och till honom (Ibrahim)(A) skänkte Vi Ishaq och Yaqub, som en ytterligare gåva och gjorde dem rättskaffens. Och Vi gjorde dem till ledare for att visa (människorna ) den rätta vägen i enlighet med Vår befallning och Vi inspirerade dem till goda gärningar och att iakttaga sina moraliska förpliktelser och att ge zakat och att […]

Profeten Lut(A) (Lot)

Profeten Lut(A) var kusin till Profeten Ibrahim(A). Deras mödrar var systrar. Profeten Lut(A)s egen syster, Sarah, var Profeten Ibrahim(A)s första hustru. De två profeterna utvandrade tillsammans till Palestina. Senare bosatte sig Profeten Lut(A) i trakten av Sodom i Jordanien. Befolkningen i Sodom var inte gästfria och de behandlade rämlingar på ett skamligt sätt. Om någon åkte […]

Profeten Ibrahim(A) (Abraham)

Profeten Ibrahim(A) har en mycket aktad plats bland Allahs Profeter. Han föddes i Babylon under Nimrods regeringstid. Nimrod var en mycket grym härskare. Många av Ibrahim (A) ättlingar var också profeter. Därför kallas han Profeternas Fader. Vår helige Profet Mohammad(S) var också en av hans ättlingar. Avgudadyrkan var mycket vanlig på den tid då Profeten […]

Profeten Nuh(A) (Noa)

Som vi har läst, var Profeten Nuh(A) en av de störste av Allahs Profeter. Men människorna som levde på hans tid var förblindade. De tillbad avgudar och sökte deras hjälp. Profeten Nuh(A) rådde dem att sluta med avgudadyrkan. Han förkunnade, att endast Allah är den sanne Herren och att endast Han skulle tillbes. Han uppmanade […]

Profeten Idris(A) (Enoch)

Namn: Idris Far: Djared bin Mahalil bin Cainan bin Enos bin Shith bin Profeten Adam(A) Barn: Profeten Nuhs farfars far Källor i Koranen: [19:56] [21:85] Profeten Idris(A) föddes 100 år efter Profeten Adams(A) död. Han var sonsons son till Profeten Shith(A) och farfars far till Profeten Nuh(A). Han införde skrivkonsten och konsten att sy. Han var […]