Author Archives: admin

Profeternas egenskaper

De gudomliga profeterna(A) kan kopplas till källan av existensen via inspiration. De har flera tilldelade egenskaper och förmåner som följs nedan: 1. Mirakel: Varje profet som blir utvald av Gud har en övernaturlig makt så att de genom denna förmåga visar en eller flera övernaturliga verk som människan inte kan skapa. Detta visar att han […]

Den sista Profeten

Året var 570 e. Kr. när den sista Profeten(S) föddes i den lilla byn Quraish, i staden Mecka. Några månader innan födelsen hade hans far, Abdullah(RA) ibn Abdel Mutalib(RA) avlidit och vid sexårsåldern blev Profeten föräldralös. Redan som ung omkom hans mor, Amina(RA), av en svår sjukdom. Det dröjde inte länge när även hans farfar […]

Profetskap

En av frågorna som i Koranens hänseende är mycket diskutabel är att det i Koranen har kommit både uttrycket ”profet” och ”sändebud”, och huruvida profetskapet avviker från sändningskapet. Alltså, är de två poster och två egenskaper eller är det en sak som har beskrivits med två ord? Ordet Nabi kommer från stammen ”Naba’’” (tillkännagivandet). Naba’ […]

Kan Allahs(SWT) kunskap vara felaktig?

De människor som tror på ödet har många varierande argument för att bevisa deras teori. De muslimska grupper, som tror på att allt är förutbestämt, förlitar sig huvudsakligen på de Koranverser som berör ödet. Ibland citerar de traditioner från Den Heliga Profeten(S) eller Imamerna(A) i anknytning till detta ämne. Det mest kända argumentet som de […]

Adalah – Gudomlig rättvisa

Rättvisefrågan i skapelsen och därmed Skaparens rättvisa är en fråga som alla människor oavsett bildningsnivå, grupptillhörighet, yrke och sysselsättning, ålder och liv helt enkelt, någon gång ställer sig och finner sig inför. Det är en fråga som likväl en bonde som en filosof, en troende som en icke-troende i något livsskede, oftast i samband med […]

Islam förespråkar rättvisa

Enligt islamisk uppfattning är hela världen en realitet som grundar sig på jämlikhet och rättvisa. Himlarna och jorden har bildats på just detta sätt. Allt i världen är beräknat och planerat. ”Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått.” (Den heliga Koranen 55:7)   Allt i universum rör sig mot sitt mål. Det finns ingenting […]