Author Archives: admin

Profeten Shith(A) (Set)

Profeten Shith(A) blev Profeten Adams(A) efterträdare. Han var en dygdig son och det var han, som begravde Profeten Adam(A). Imam Sadiq(A) berättar att Profeten Shith(A) ledde begravningsbönen för Profeten Adam(A) och läste fem Takbir. Det gör vi än idag i Salat-ul-Mayyit. Han nämns inte i Koranen men han finns omnämnd i en hadith.

Habil och Qabil (Kain och Abel)

Källor i Koranen: [5:27,28,29,30, 31]   Profeten Adam(A) och Hawwa(A) hade två söner, som hette Habil och Qabil. Allah skickade hustrur till dem båda från himlen. Habil var boskapsherde och Qabil var lantbrukare. När Profeten Adam(A) valde Habil till sin efterträdare blev Qabil mycket arg och avundsjuk. Profeten Adam(A) sade till dem att offra något till […]

Profeten Adam(A)

Namn: Adam Titel: Safiyullah (Allahs utvalde) och Khalifatullah (Allahs förste ställföreträdare) Barn: Habil, Kabil, Shith och andra. Källor i Koranen: [2:30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38] [3:33, 59] [5:27][7:11,19,20,21,22,23,24,25,26,27,][17:61][18:50][20:115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123] Allah skapade Profeten Adam(A) av lera. Sedan blåste han in sin ande i lerformen. Han lärde Profeten alla […]

Islam och Profeterna(A)

Gud är vis, barmhärtig, välvillig och nådig. För att hindra människan från att begå synder och andra skadliga förströelser orsakade av passioner, känslor, låga begär och själviskhet sände han profeter till mänskligheten för att stödja rena orsaken. Profeterna(A) var inte gudar; de var Guds budbärare. De kom för att vägleda och varna; och för att […]

Ett par ord från den vise

De som strävar mot livet efter döden tittar ner på den här världen och de som dyrkar den här världen. De är på en kontinuerlig uppdrag för att skapa medvetenhet för världsliga människor genom provocerande budskap.   Profeten Isa(A) (Jesus), Marias(A) son, i ett försök att väcka sådana tankar har sagt: ”Ve över er som […]

Utnämningen av Profeter(A) är ett logiskt faktum

Eftersom alla Gudomliga religioner bekräftar existensen av visdomens (Aql) existens hos mänskligheten så hänvisar de alla till människan som en vis skapelse. Betydelsen av denna fråga inom Islam som är den sista och mest kompletta Gudomliga religionen är till den graden att de islamiska lärorna är baserade på visdom. Faktum är att som ett Gudomligt […]

Själens hälsa

”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Den heliga Koranen 19:33) Imam Ridha(A) sade: ”Det finns tre kritiska stadier för varje människa: födseln, döden och Domedagen”[1]. När en person kommer till den här stora […]

Hur många var de gudomliga profeterna samt hur många av dessa profeters namn har nämnts i Koranen?

Många av korankommentatorer (mufassirin) har genom verserna 4:164 och 40:78 diskuterat angående antalet gudomliga profeter(A). Det finns ett flertal återberättelser om detta ämne. Den mest kända bland dem återger att antalet är 124 tusen och i dess fullföljande anger den antalet budbärare vara 313 [1]. Antalet nämnda profeter(A) i Koranen är 26 och dessa är […]

Ödmjukhet – Nyckel till framgång

Alla profeters sätt att predika har varit baserat på ödmjukhet och anspråkslöshet; eftersom den som vill förmedla ett budskap till människor, speciellt om budskapet kommer från Gud, måste vara extremt ödmjuk och anspråkslös mot människorna. Med andra ord så måste en sån person hålla sig ifrån att vara pretentiös, undvika att prisa sig själv, avstå […]